Af Pernille Heibøll Sørensen, Velfærdslisten, Frida Valbjørn Christensen, Enhedslisten, og Bjarne Overmark, Beboerlisten

”Tid til de varme hænder”. Det er titlen på det budgetforslag, Velfærdslisten, Enhedslisten og Beboerlisten har fremlagt for kommunen. Desværre var det et helt andet budget, der blev indgået mellem Socialdemokratiet og de borgerlige partier. Det budgetforlig kunne passende bære titlen ”Tid til endnu en omgang nedskæringer”. For det er endnu en gang, hvad borgerne i Randers Kommune skal udsættes for, nemlig nedskæringer på kernevelfærden. Socialdemokratiet og co. vil skabe en fortælling om, at det ikke kan være anderledes. Det er et ufravigeligt grundvilkår, at vi skal skære ned på den menneskelige omsorg. Sådan hører vi det gang på gang.

Men sådan behøver det slet ikke at være. Det viser Velfærdslisten, Enhedslisten og Beboerlisten med budgetforslaget ”Tid til de varme hænder”. Her fremlægges et konkret, gennemregnet og balanceret budget, der fjerner alle nedskæringer på kernevelfærden. Det kan altså lade sig gøre ikke at spare, det handler om politisk vilje og politiske prioriteringer. Det er derfor ekstra sørgeligt, at Socialdemokratiet og co. bilder befolkningen noget andet ind. De tør åbenbart ikke at sige ligeud, at de ikke ønsker at prioritere områderne.

Helt konkret indebærer vores alternative forslag, at der ikke skæres ned på kernevelfærden, der tværtimod vil blive styrket med mere end 1,5 milliarder kroner. Det vil blandt andet betyde en styrkelse af skoleområdet, hvor det sikres, at der højst skal sidde 22 børn i klassen, og Specialskolen skånes helt for besparelser. Ældre- og omsorgsområdet får ressourcer nok til at ansætte 200 nye medarbejdere, og demensområdet får en ekstrabevilling. Samtidig bliver der heller ikke pillet ved den politiske aftale om minimumsnormeringer, som Socialdemokratiet og co. blæser på. Det er vigtigt, at vi sikrer den bedste omsorg til vores børn. For børnenes og for samfundets skyld.

Om hvordan det skal finansieres udtaler Pernille Heibøll Sørensens fra Velfærdslisten:

»I stedet for et stigende brug af enorme summer på flere og flere chefer og konsulenter, vil vi i Velfærdslisten halvere udgiften til eksterne konsulenter, nedlægge to direktørstillinger samt halvere antallet af kommunale mellemchefer. Det vil samlet frigøre cirka 108 millioner kroner til den nære velfærd.«

»En af årsagerne til endnu et nedskæringsbudget fra Torben Hansen er, at man sparer en hel masse penge op til store prestigeprojekter. Projektet »Byen til Vandet« og klimabroen suger penge væk fra velfærden. Ved at stoppe opsparinger til disse projekter, kan der tilføres 216 millioner kroner til velfærden. Se det er en fornuftig prioritering,« udtaler Frida Valbjørn Christensen fra Enhedslisten.

»På trods af tvivlsom effekt bruges der mange millioner kroner på erhvervsstøtte i Randers Kommune. Derfor trænger erhvervsområdet til at spænde livremmen ind. Samlet vil det indbringe 15,5 millioner kroner, der i stedet bruges på at gøre livet bedre for børn, ældre og andre, der har brug for kommunens hjælp,« udtaler Bjarne Overmark fra Beboerlisten.