Resultaterne af en tilfredshedsundersøgelse i Randers Kommune er for nylig offentliggjort, og det ser godt ud.

AF CECILIE BISGAARD

Det går godt i de randrusianske daginstitutioner. I hvert fald hvis man spørger forældrene. I forbindelse med et møde i Børne- og Familieudvalget har forvaltningen i Randers Kommune offentliggjort tallene fra den nyeste brugertilfredshedsundersøgelse på dagtilbudsområdet.

Forældrene er blevet bedt om at vurdere deres lokale daginstitution på en række parametre – for eksempel de aktiviteter, som personalet står for i dagligdagen og samarbejdet om barnets læring og udvikling. Undersøgelsen blev gennemført fra oktober 2021 til februar 2022.

På en skala fra et til fem, hvor et er meget utilfreds, og fem er meget tilfreds, har forældrene så skullet score de forskellige parametre.

I gennemsnit har dagtilbuddene i Randers Kommune fået en score på 4,4. Tilfredsheden har ligget på nogenlunde det samme niveau gennem de sidste mange år, og det er ene anelse bedre end landsgennemsnittet. Når man kigger på hele Danmark har dagtilbuddene en gennemsnitsscore på 4,3.

Tilfreds og meget tilfreds

Lige knap ni ud af ti forældre er tilfredse eller meget tilfredse med deres barns dagtilbud. Kun 11 procent af de forældre, der har deltaget i undersøgelsen, har svaret, at de er utilfredse, meget utilfredse eller hverken tilfredse eller utilfredse.

De parametre, hvor det går allerbedst er ’de aktiviteter, personalet står for i dagligdagen, for eksempel sanglege, kreative aktiviteter, motorik’, ’personalets indsats for at udvikle dit barns sociale kompetencer, for eksempel hensyn og forståelse for andre og at indgå i grupper’ og ’personalets opmærksomhed på at støtte og rammesætte leg for dit barn’. Her er henholdsvis 91, 88 og 85 procent af forældrene tilfredse eller meget tilfredse.

Selv på de parametre, hvor daginstitutionerne får de laveste scorer, klarer de sig godt. Når det kommer til ’informationsniveauet om barnets dagligdag i dagtilbuddet’ og ’personalets dialog og samarbejde med forældrene om barnets læring og udvikling i dagtilbuddene’, er stadig 79 og 78 procent tilfredse eller meget tilfredse.

Her scorer de højest

Den institution, som forældrene er mest tilfredse med, er Helsted Børnehus. Den selvejende institution i den nordvestlige del af Randers scorer 4,8 ud af 5 på skalaen. Og selvom det er rigtig flot, så scorede børnehuset faktisk højere ved sidste brugertilfredshedsundersøgelse, der blev gennemført i 2018.

Her fik Helsted Børnehus hele 4,9 ud af 5. Så helt generelt er forældrene meget tilfredse med institutionen. Og ifølge undersøgelsen kan små tilbagegange ved flere dagtilbud skyldes coronapandemiens indflydelse på dagligdagen i institutionerne og forældrenes begrænsede mulighed for at have kontakt med personalet.

Helsted Børnehus ligger alene i front, men lige efter kommer fire dagtilbud, der alle har scoret 4,7 i undersøgelsen. Det drejer sig om Fussingø Naturbørnehave, Børnehuset Gassum, Tjærbyvejens Vuggestue og Børnehaven Bredstrupsgade.

Dagplejen i Randers Kommune var også en del af undersøgelsen. Her ligger den samlede tilfredshed-score for hele området også på 4,7.

Ved Fussingø Naturbørnehave, Børnehuset Gassum og Tjærbyvejens Vuggestue samt Børnehuset Himmelblå og Børnehuset Mariendal, der begge ligger i Vorup, har ingen forældre ment, at de er utilfreds, meget utilfredse eller hverken tilfreds eller utilfreds. Alle har altså svaret, at de er tilfredse eller meget tilfredse med dagtilbuddene.

Også de laveste er gode

Der er som sådan ikke nogen institutioner, der klarer sig dårligt. Scoren fire er det, der svarer til tilfreds på skalaen, og der er kun tre steder, der har fået en lavere score end fire. Børnehuset Midgaard i Dronningborg, Børnehuset Langå og Børnehuset Grøftekanten i Gjerlev har scoret henholdsvis 3,9, 3,9 og 3,7 i tilfredshedsundersøgelsen, og de ligger dermed i bunden i Randers Kommune, selvom forældrenen altså ikke er decideret utilfredse med dagtilbuddene.

Overordnet set konkluderer forvaltningen på baggrund af undersøgelsen, at ”der kun er marginale forskelle på kommuneplan. Forældrenes tilfredshed er generelt på niveau med tidligere år.”

Til sidst i undersøgelsen står der, at de enkelte afdelinger i den næste tid skal arbejde med resultaterne. Både forældrene, bestyrelsen og personalet skal inddrages i arbejdet.

Fakta: Tilfredshed-score for lokale dagtilbud

Børnehaven Bredstrupsgade: 4,7

Børnehaven Essenbækken: 4,4

Børnehaven Himmelblå: 4,6

Børnehaven Orkestervej: 4,5

Børnehaven Svalebo: 4,2

Børnehaven Tirsdalen: 4,1

Børnehaven Tryllefløjten: 4,5

Børnehuset Birkebo: 4,4

Børenhuset Bjerregrav: 4,1

Børnehuset Bækkestien: 4,2

Børnehuset Dragonvej: 4,0

Børnehuset Gassum: 4,7

Børnehuset Grøftekanten: 3,7

Børnehuset Gudenådalen: 4,1

Børnehuset Harridslev: 4,6

Børnehuset Himmeldalen: 4,1

Børnehuset Hørhaven: 4,3

Børnehuset Jennumparken: 4,3

Børnehuset Kombi: 4,4

Børnehuset Langå: 3,9

Børnehuset Lervangen: 4,0

Børnehuset Lindehuset: 4,5

Børnehuset Mariendal: 4,6

Børnehuset Midgaard: 3,9

Børnehuset Mælkevejen: 4,5

Børnehuset Nyvang: 4,1

Børnehuset Overvænget: 4,3

Børnehuset Regnbuen: 4,4

Børnehuset Rismøllen: 4,1

Børnehuset Solstrålen: 4,6

Børenhuset Spentrup: 4,3

Børnehuset Stevnstrup: 4,2

Børnehuset Stjernehuset: 4,3

Børnehuset Svalereden: 4,4

Børnehuset Toftegården: 4,3

Børnehuset Troldhøj: 4,3

Børnehuset Viborgvej: 4,6

Børnehuset Æblehaven: 4,5

Børnehuset Ålykke: 4,0

Den selvejende instritution Glentevej: 4,6

Fussingø Naturbørnehave: 4,7

Fårup Børneby: 4,1

Havndal Børneby: 4,6

Helsted Børnehus: 4,8

Kristrup Børnehus: 4,3

Kristrup Vuggestue: 4,3

Platangården: 4,1

Rådmands Boulevard: 4,1

Tjærbyvejens Vuggestue: 4,7

Vorup Vuggestue: 4,5

Vuggestuen Firkløveren: 4,3

Vuggestuen Grønnegade: 4,6

Vuggestuen Minimax: 4,4