Arena Randers var i fare for at lukke, hvis ikke politikerne gav grønt lys til million-bevilling.

AF CECILIE BISGAARD

Fem millioner kroner har Randers Idrætshaller, der blandt andet står bag Arena Randers, søgt Randers Kommune om. Årsag? Lige om lidt forventer firmaet at være ude af stand at betale deres økonomiske forpligtelser, hvis ikke de får tilført flere midler.

”Såfremt vi fortsætter uden tilføjelse af likviditet, vil vi være insolvente i løbet af november,” skriver Søren Møller, der er formand for Randers Idræthallers bestyrelse, i sin ansøgning til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Derfor er Randers Idrætshaller presset

Nedlukninger i forbindelse med corona har betydet færre indtægter

Fire syn og skønsager, der har forsinket ibrugtagen af den nye hal, har kostet penge og samtidig betydet, at der ikke kom penge ind

Endnu en voldgiftssag anlagt af entreprenør Max Bögl, der kan risikere at koste Randers Idrætshaller op mod tre millioner kroner

Derfor har han bedt udvalget om at frigive fem millioner kroner af en pulje på i alt ti millioner kroner, der var afsat til at dække advokat og andre i udgifter i forbindelse med en voldgiftssag, som Randers Idrætshaller vandt. Fordi de vandt, havde man dengang ikke brug for at få udbetalt pengene alligevel.

Udvalget sagde ja til ansøgningen, så det ønskede beløb er nu på vej til hallerne. Derudover kommer Randers Idrætshaller til at modtage deres tilskud for 2022 allerede i starten af december.

Store problemer med nybyg

Den nævnte voldgiftssag var mod entreprenør Max Bögl, der i sin tid opførte den nye hal ved Arena Randers. Og selvom Randers Idrætshaller vandt den første sag, er der stadig store udfordringer med at få gjort byggeriet helt færdigt, skriver bestyrelsesformanden i sin ansøgning. Han oplyser, at der også kører en række syn og skønsager på byggeriet.

Derudover skriver Søren Møller, at ”Max Bögl har anlagt en anden voldgiftssag mod Randers Idrætshaller for en række ting, som de mener at være berettiget til at modtage betaling for, og som ikke var en del af den første voldgiftssag”. Formanden fortæller, at Randers Idrætshaller har afvist kravene, men beløbet, de kan risikere at skulle betale, ligger på mellem en og tre millioner kroner.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Syn og skønsager ved det nye halbyggeri

Udskiftning af halgulvet (færdiggjort i august i år)

Tribuner, der ikke må bruges, fordi de blandt andet ikke opfyldte krav til sikkerhed og flugtveje

Indgangsdøre og branddøre

Isolering og opvarmning i foyer og vip-lokaler

Derudover er Randers Idrætshaller ved at lave en længere liste over mindre fejl og mangler – for eksempel på av-udstyr og lydanlæg

De mange udfordringer med at få færdiggjort den nye hal har også betydet, at planlagte arrangementer ikke har kunnet holdes i hallen, og derfor er der ikke kommet penge i kassen.

Fremtidige udfordringer

Det er ikke kun voldgifts- og syn og skønsager, der presser Randers Idrætshaller. Stigende el- og varme priser presser firmaet, og i den ene hal er der et 50 år gammelt ventilationssystem, der selvsagt bruger store mængder strøm.

Derudover skal college-bygningen ved Arena Randers renoveres for cirka 630.000 kroner. Politikerne i Randers Kommune har udskudt bygningen af en ny hal i Dronningborg, og det betyder, at den nuværende bygning skal gennem et ”større eller mindre vedligeholdelsesarbejde”, hvis den fortsat skal kunne bruges. Og så skal en gavl på Ulvehøjhallen renoveres for 180.000 kroner.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

Fakta: Den samlede udgift til færdiggørelsen af Hal 1

Omkostninger til syn og skønsager fra 1. januar 2021 til 30. juni 2021 (depoter, advokat og ingeniørbistand med mere): 2.525.000 kroner

Nyt av-udstyr, sikkerhedsudstyr, beskyttelsesgulv og andre mindre investeringer: 910.000 kroner

Udgifter til syn og skønsager fra 1. juli 2022 til nu: 350.000 kroner

Forventede yderligere udgifter til syn og skønsager og voldgiftssager fra nu til 31. juni 2023: 1.250.000 kroner

I alt: 5.035.000 kroner

Men med de fem millioner kroner ekstra i kassen ser det nu ud til, at Randers Idrætshaller fortsat lever til næste regnskabsår. Og netop til næste regnskabsår, skriver bestyrelsesformand Søren Møller, har man et budgetudkast, der næsten er i balance. Det kræver dog, at energipriserne stopper med at stige, og at man kan komme helt i mål med den nye Hal 1 i Arena Randers. Hvis det ikke sker, ser det ikke godt ud for næste regnskabsår, der for Randers Idrætshallers vedkommende starter 1. juli 2023.

Derfor skriver bestyrelsesformanden i sin ansøgning, at det kan være nødvendigt at bede om op mod tre millioner kroner til næste efterår.