Tribunerne må ikke bruges i den nye Arena før de er bragt i orden af totalentreprenøren Max Bögl, slår syns- og skønsmand fast i rapport om fejl og mangler ved tribunerne i den nye Arena.

KIAN JOHANSEN

Arena Randers må ikke længere bruge tribunerne i den nye arena. Det har en syns- og skønsmand vurderet i sin rapport om fejl og mangler ved tribunerne i den nye Arena, fortæller direktør Morten Arnesen fra de selvejende haller i Randers.

Ind til nu har tribunerne haft en ibrugtagningstilladelse, så de har ikke været brugt, uden at det har været forsvarligt, understreger direktøren.

Morten Arnesen er både lettet og ærgerlig over beslutningen, der betyder, at man nu er i gang med at finde en langsigtet løsning sammen med totalentreprenøren Max Bögl.

Han er lettet, fordi der nu endelig er kommet en afklaring på en ud af de tre sidste syns-og skønssager, som man har kørende med Max Bögl og fordi, at der er blevet lyttet til flere af de punkter, som de ansatte netop har oplevet som udfordrende ved de nye tribuner.

Blandt andet at den elektrisk del ikke har fungeret ordentligt og at det har været tungt at få tribunen kørt ind og ud.

»Vi håber på at finde en god løsning, der forhåbentlig rækker mere end 20-30 år frem i tiden, det skal vi nok finde ud af med entreprenøren,« siger han til Din Avis.

Store events venter

Samtidig er han ærgerlig over, at Arenaen endnu ikke er i stand til at booke de helt store koncerter og arrangementer, der også ville kunne sætte Randers på landkortet.

Manglen på tribuner betyder, at Arenaen må finde nye løsninger i den kommende tid, hvor blandt andet Queen Machine skal underholde her 17. november. Men fordi, at man i forvejen vidste, at der kunne blive problemer med tribunerne, er der ikke indgået kontrakter om arrangementer, hvor tribunerne skulle benyttes i højere grad.

»Sommeren 2022 blev brugt på en succesfuld udskiftning af gulvet i Arena 1, og af hensyn til driften samt tidsplanen for leverance og montering, er det ikke usandsynligt, at sommeren 2023 eventuelt skal bruges på at montere nye tribuner,« lyder det.

Hverdagsidræt, bevægelse samt events uden brug af tribuner kan heldigvis forløbe uhindret.

»På den korte og mellemlange bane flytter vi events, der kræver siddepladser, til Arena 2, hvis det er muligt, for eksempel DM i cheerleading,« forklarer Morten Arnesen.

Udpluk af syns- og skønsmandens rapport

Tribunerne overholder ikke gældende normer og krav, herunder sikkerhedsforskrifter og flugtvejskrav, for konstruktioner beregnet til arrangementer med publikum.

Den manglende CE-mærkning (el) og ikke korrekt udfyldt overensstemmelseserklæring gør, at produktet ikke er lovligt markedsført/leveret til brug.

Der er udtalt kritik af proceduren for opstilling/nedtagning, der ikke overholder Arbejdstilsynets regler, og endelig er det vurderet nødvendigt med udskiftning af stolesæder grundet fejl i produktionen.