30 sløjfede p-pladser bliver vekslet til 60 helt nye – og for nu gratis – parkeringspladser på havnen.

Vejarbejdet på Havnegade nærmer sig sin afslutning, og det nybyggede kryds ved busterminalen er klar til at blive sat i drift. Det betyder også, at den planlagte lukning af pladserne til langtidsparkering på Trangstræde nu bliver gennemført. Det sker 21. november 2022.

Som erstatning etablerer Randers Kommune 60 nye parkeringspladser på Bolværksgrunden på Randers Havn cirka 100 meter derfra. Her vil der, indtil anlægsarbejdet på Havnegade er helt færdigt midt i december, i alt være 130 parkeringspladser. Pladserne bliver gratis at holde på helt frem til årsskiftet. Det fremgår af en pressemeddelelse.

»Det er nødvendigt at begrænse den parkeringssøgende trafik til Trangstræde for at sikre bussernes fremkommelighed, når det nye lyskryds bliver sat i drift. Derfor flytter vi pladserne til havnen, hvor vi har mulighed for at udvide. Ved at gøre pladserne gratis frem til årsskiftet håber vi, at det vil bidrage til, at bilister får øjnene op for dem,« siger Grethe Helledi, der er projektchef i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, i pressemeddelelsen.

Det er i alt 30 p-pladser, der bliver nedlagt permanent i Trangstræde, mens resten bliver omdannet til korttidsparkering, handicappladser og pladser med elbil-ladere. Derudover kommer der en ”kys og kør” til dem, der skal hente eller bringe buspassagerer.

Julehandel og Black Friday

Arbejdet med at lave de ekstra p-pladser på havnen kan først starte, når det nuværende lyskryds ved busterminalen er taget ud af drift. Men det er lykkedes at tilrettelægge arbejdet, så der blot er fire dage – fra 21. til og med 24. november – hvor der er færre parkeringspladser end normalt.

»Vi ønsker at tage mest mulig hensyn til både handlende og butikkerne i Randers Midtby, og på den her måde undgår vi at begrænse antallet af p-pladser i midtbyen, når julebelysningen bliver tændt 18. november. Samtidig når vi at gøre de nye pladser på havnen klar til Black Friday og julehandelen i december,« siger projektchefen.

Med flytningen af parkeringspladserne på Trangstræde bliver det muligt at indrette arealet til et midlertidigt byrum. Det vil give bedre plads til ventende buspassagerer, og det er samtidig en forsmag på, hvad der venter i området, efterhånden som Flodbyen bliver realiseret.

ceb