Flag og maskiner er første tegn på, at afkørsler på E45 skal udvides ved Randers

De gule gravemaskiner og røde flag ved afkørsel Randers Nord (39) viser, at den første store ændring af flere afkørsler langs motorvejsnettet ved Randers så småt er i gang.

I de kommende år er der afsat 265 millioner kroner til en udvidelse af de tre afkørsler ved Randers, som hedder Randers N (39), Randers C (40) og Sdr. Borup (43).

De bliver gjort klar til fremtidens tre spor mellem Aarhus og Randers, som dog ikke er bevilget og besluttet endnu.

Udvidelsen af bassinet ved Helsted er det første synlige tegn på, at afkørslerne udvides de kommende år. Foto: Kenneth Stoll-Demant


Støjværn og tre spor
I den store sum er medregnet den meget omdiskuterede støjdæmpning, der kommer til at løbe fra afkørsel 40 mod Helsted – der får fyldt det sidste hul ved Campen Auktioner – hvis der er penge tilbage…Og alt går som Vejdirektoratet har planlagt indtil videre.

»Der er ingen ændringer til tidsplanen for projektet, som forventes færdig ved slutningen af 2025,« fortæller Inge Birkegaard Damsgaard, der er Projektchef for større Anlæg i Vejdirektoratet.

Ved Randers Nord omfatter udvidelsen to 4 benede kryds med lyssignaler, udvidelse af ramperne, nedlægning af stitunnel, der ændres til cykelsti langs jorden, en ny samkørselsesplads og som du kan se, en udvidelse af bassinet.

Udvidelsen af bassinet ved Helsted er det første synlige tegn på, at afkørslerne udvides de kommende år. Foto: Kenneth Stoll-Demant

C får stibro

Ved Randers C (40) er der blandt andet planlagt et dobbelt venstresving mod Viborg når du kommer sydfra, en stikbro, der hægtes på den nordlige side af motorvejsbroen og giver et ekstra spor mod Viborg.

Samkørselspladsen vest for E45 flyttes, noget der er nyt i forhold til de oprindelige planer.
Rundkørsel sløjfes
Ved Sdr. Borup etableres en ekstra bro ved den nuværende. Rundkørslen nedlægges og erstattes af nye afkørsler mod Stånum og Paderup, mens bilister så kan køre ligeud mod Ringvej Syd mod Assentoft. Her kommer også en ny samkørselsplads øst for Munkdrupvej.

Udvidelsen af bassinet ved Helsted er det første synlige tegn på, at afkørslerne udvides de kommende år. Foto: Kenneth Stoll-Demant