Hundelorte tiltrækker rotter, og andre hunde kan blive syge af dem. Alligevel ligger de allevegne.

Af Jeppe Rafn og Kian Johansen

Flere kommuner gør opmærksom på, at hundelorte tiltrækker rotter, og opfordrer hundeejere til at samle dem op.

I Randers Kommune gør man klar til en kommunikationsindsats senere på året.

»Hundefoder er i dag så fuld af næring og energi, at en rotte kan leve rigtig godt på det. Derfor er hundens efterladenskaber et rent tag selv-bord for rotter,« sagde Skanderborg Kommunes rottefænger Alex Stouby Nielsen for nylig til Uge-Bladet Skanderborg.

Efterladte hundelorte kan sprede sygdomme til andre hunde. Det kan eksempelvis være Giardia, der kan medføre diarré. De kan få bakterier bare ved at lugte til afføring, og voksne hunde kan bære Giardia uden at være syge, men smitte andre hunde.

Vejloven § 70
Efterlader nogen på offentlig vej eller sti affald eller genstande, der kan være til ulempe for færdslen eller er særligt forurenende, kan vejmyndigheden eller politiet lade det efterladte fjerne for den pågældendes regning.

Alle kan få bøde

Det er rent faktisk ulovligt at efterlade hundelorte på vejarealer, herunder fortorve, selvom hundelorte ikke specifikt nævnes i lovgivningen. I praksis henvises til Vejloven og Færdselsloven, hvor der står, at man ikke må efterlade affald og ting, der kan være til fare og ulempe for færdslen.

Ifølge en artikel i Bolius kan du straffes med bøde, hvis du lader din hunds efterladenskaber ligge. Men i praksis sker det nærmest aldrig, selvom politiet har mulighed for det.

Her nævnes det også, at man selv kan hjælpe hundeejere med at komme af med deres hundeposer ved at opsætte et klistermærke på sin skraldespand med teksten ”Her må du gerne smide din hundepose”.

Klistermærkerne kan blandt andet bestilles gennem Dansk Kennel Klub.

Færdselsloven § 87
Der må ikke på vej henkastes eller efterlades noget, der kan være til fare eller ulempe for færdslen.

Som ejer af fortovet, kan du faktisk også i princippet få samme bøde som den hundeejer, der efterlader hundelortene på din ejendom. For ifølge privatvejsloven og Lov om offentlige veje kan du være forpligtet til at fjerne alle former for affald på fortovet foran din ejendom, hvis vejbestyrelsen har bestemt det.