Østjyllands Brandvæsen og Beredskab & Sikkerhed ophævede med virkning fra 27. juni 2023 kl. 12.00 afbrændingsforbuddet.

Det skriver beredskaberne i enpressemeddelelse.

Det er gældende for Aarhus, Skanderborg, Odder, Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner.

Bemærk: Der er fortsat afbrændingsforbud på Tunø og på Samsø. Der er også afbrændingsforbud på Anholt hele året rundt.

Beredskaberne opfordrer fortsat til agtpågivenhed og yderst forsigtig omgang med kulgrill og bål m.v.
Anvendelse af ukrudtsbrændere frarådes.

De kommunalt fastsatte regler for afbrænding af haveaffald m.v. gælder stadig. Det er derfor fortsat ikke tilladt at afbrænde haveaffald. Du kan finde disse regler på kommunernes hjemmesider.

Beredskabernes anbefalinger:

📌Vær opmærksom på lokale eller permanente forbud mod afbrænding eller brug af åben ild.
📌Brug dertil indrettede pladser, hvis du skal tænde bål eller grille i naturen
📌Hold altid afstand til bevoksning
📌Efterlad aldrig et bål eller en grill, der ikke er slukket helt
📌Brug kun åben ild i stille vejr
📌Hav altid vand i nærheden, når du bruger åben ild
📌Brug tobak, maskiner og elektrisk værktøj med omtanke – få gnister kan starte en brand
📌Lad ikke glas ligge fremme i solen i den tørre vegetation
📌Parker aldrig din bil i høj, tør vegetation
📌Ring til 1-1-2, hvis uheldet alligevel er ude