Af Simon Simonsen, Medlem af Moderaterne. Vester Boulevard 17, Randers

Det er nu alligevel lidt underligt, at kommunen uden videre sløjfer parkeringspladserne i Trangstræde til gengæld for nybygning samme sted. Kan man bare sløjfe dem – det tror jeg ikke!

I kommuneplanen 2021 kan man studere de fastsatte rammer for, hvor mange parkeringspladser der skal være ved nybygninger. Rammer, som vi alle skal overholde. Både når vi som borgere bygger, eller når vi som virksomheder bygger eller bygger til/udvider, så stiller kommunen altså krav om etablering af et vist antal parkeringspladser, som kommunen i øvrigt nidkært forfølger.

Skal kommunen ikke overholde de samme regler selv?

Parkeringspladserne i Trangstræde er vel tidligere indgået i kommunens parkeringsnorm for butikker og beboelse i Trangstræde, ligesom nybygningen af Sundhedshuset klart må være forudsat anvendelsen af parkeringspladserne i Trangstræde.

I kommuneplanen står der, at ”der skal udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer til, at beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører med videre kan parkere biler, motorcykler, knallerter, cykler med videre ved bebyggelsen”.

Videre hedder det, at ved ”opførelse af ny bebyggelse eller nyindretning skal der etableres parkering på egen grund eller som en del af fællesarealer”.

Altså kan man ikke uden videre nedlægge de parkeringspladser, som i sin tid indgik i grundlaget for bygninger langs Trangstræde, herunder det nyeste nemlig Sundhedshuset. Det er helt klart.

Selv om man så skulle komme dertil, at parkeringspladserne faktisk fjernes, kommer man vel til at etablere et passende antal igen i forhold til den påtænkte nybygning, for kommunen overholder vel egne normer?

Så må vi håbe på, at der også kommer almindelige parkeringspladser, så også andre end handicappede eller el-bilister kan parkere der.

Nuvel, kommunens hær af ansatte kan velsagtens let jorde en enkelt læserskribent som undertegnede, men er det rimeligt at fjerne parkeringspladserne? Vel er det ej, hverken for de, der kommer der, for de, der har butikker/liberale erhverv der, eller for udlejerne.