Socialdemokraterne er positive over for en løsning. De vil arbejde for at der skal findes penge til 400 meter støjværn i et forvejen presset kommunalt projekt, lyder det.

Rasmus Mannerup Jørgensen fra Guldbærvej i Helsted har haft travlt. Hos Rema 1000 i Helsted og Helsted Bageren har de lokale kunnet skriver under på, at man gerne så, at Randers Kommune finder de sidste 6,5 millioner kroner til 400 meter støjværn ved E45 mellem Campen Auktioner og længere op mod afkørsel 39 Randers Nord.

I løbet af 14 dage er der indsamlet 702 underskrifter. De er overrakt til byrødderne, når du læser denne artikel. Vejdirektoratet går snart i gang med planlægningen af resten af støjskærmen mod afkørsel 40 på Viborgvej, der stopper ved Campen Auktioner.

»Det er nu eller aldrig. Ellers er løbet kørt. Hvis byrådspolitikerne ikke finder pengene, så ser jeg det som et bevidst fravalg fra deres side. Underskrifterne repræsenter 702 hustande og cirka 2.100 mennesker, så det er jo en del borgere, der er berørt af larmen fra motorvejen. Og kampen har stået på i utallige år,« slår Rasmus Mannerup Jørgensen fast.

Claus Berggreen (V) (th.) fra byrådet i Randers tog imod Rasmus Mannerup Jørgensens papirer. Han overrakte 702 underskrifter på vegne af borgere i Helsted-området. Borgerne ønsker, at de sidste 400 meter støjværn i Randers Nordvest skal bygges. Privatfoto

Adskillige folketingspolitikere valgt i Randers, byrådspolitikere og personer fra Vejdirektoratet har lovet at finde en løsning og ifølge Rasmus Mannerup Jørgensen lovet at være ’de voksne’.

Selvom der efter tovtrækkerier ligger en erklæring om, at det er en statslig opgave, så har flere politikere lovet, at man er villig til at finde en løsning.

Penge ikke fundet

Det endte med en erklæring om at Vejdirektoratet vil se, om der var penge tilbage efter et omfattende projekt, der betyder markante ændringer af tre motorvejsafkørsler, der nu skal forberedes til tre spor på E45. Det gjorde de – sørme – ikke.

Humlen er, at Randers Kommune mener det er et statsligt projekt og Vejdirektoratet peger på, at der ligger en lokalplan, hvor kommunen har skrevet ind, at det er støjværn der skal etableres for kommunale kroner. Den jordvold der er etableret er for lav og for ringe til at reducere den høje trafikstøj fra motorvejen.

Randers Kommunes økonomi er i forvejen strukket ud. Der er alt for lidt penge til alt for mange projekter. Det koster alene 300 millioner kroner at bringe kommunens nedslidte bygninger i ordentlig stand.

Det stramme budget

Din Avis har spurgt flere byrådspartier om følgende: Er dit parti villig til at finde de resterende 6,5 millioner kroner til støjværnet i de kommende budgetforhandlinger?

Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative har desværre ikke nået at vende tilbage inden avisens deadline.

»Randers kommunes økonomi er særdeles udfordret – vi mangler i den grad penge. Det gør det meget svært at finde penge til noget der er en statslig opgave – motorveje er en statslig opgave. Vi får se hvad budgetforhandlingerne bringer – et budget skal ses i helhed når “sømmene slås i”, skriver« Mogens Nyholm (RV) til Din Avis.

»Østbroen mener, at Randers Kommune skal holde hvad man lover. Vi prioriter et støjværn ved Helsted højt af samme årsag. Hellere et støjværn end en badesø. Men vi sidder med et utrolig stramt budget, hvor vi få dage før budgetforhandlinger ikke kender råderummet og økonomien. Så vi lover ikke noget,« skriver Erik Bo Andersen, Østbroen (Q).

»Ja – Socialdemokratiet vil arbejde for, at beløbet afsættes i budgettet og der findes en løsning i Helsted til gavn for borgerne,« lyder det fra Torben Hansen (S) borgmester og leder af den socialdemokratiske gruppe i byrådet.