21-årige Simon Chemnitz Hansen har netop afsluttet sin uddannelse som pædagogisk assistent. Undervejs har han fået elevløn af Randers Kommune.

Kommuner landet over oplever, at det er svært at skaffe tilstrækkeligt pædagogisk uddannet personale. Samtidig stiger børnetallet. I Randers Kommune er det muligt at uddanne sig som pædagogisk assistent og under studiet være ansat i Randers Kommune som pædagogisk assistentelev. Det betyder elevløn i stedet for SU, skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Den mulighed har 21-årige Simon Chemnitz Hansen benyttet. Han dimitterede i september.

»Det, der talte for at ansøge en elevstilling gennem kommunen, var, at jeg kunne få løn og komme ud og få erhvervserfaring, mens jeg studerede. Jeg har altid vidst, jeg gerne ville arbejde med mennesker, men jeg var ikke sikker på om, det skulle være ældre eller børn,« siger han.

Det var til uddannelsesaftenen, hvor de unge kan møde de mange forskellige uddannelsestilbud i Randers Kommune, at Simon Chemnitz Hansen hørte om muligheden for at blive ansat som elev på pædagogisk assistentuddannelsen.

Som elev bliver man ansat hos kommunen i 37 timer om ugen og går på Social- og Sundhedsskolen i Randers sammen med de andre studerende og modtager samme undervisning. I undervisningen veksles der mellem undervisning og praktik ude i et af kommunens dagtilbud, dagpleje, sfo eller specialområdet.

Simon Chemnitz Hansen oplevede, at praktikforløbene var en god måde at få hans kompetencer i spil på og samtidig få en bedre forståelse af forskellige områder, man kan arbejde inden for.

»I det ene praktikforløb var jeg i en børnehave, og det andet var i en skole. Det var en god måde at finde ud af på, hvilket område jeg gerne ville specialisere mig. Jeg var ude i seks måneder ad gangen. Jeg fandt blandt andet ud af, at jeg trives godt i en sfo, hvor rammerne ikke behøver at være lige så regelfaste som i en børnehave, fordi børnene er kognitivt mere udviklede,« siger han.

Simon Chemnitz Hansen søger lige nu job for at få mere erhvervserfaring, inden han vil læse videre på pædagoguddannelsen og blive pædagog i en sfo.

Selve uddannelsen har eksisteret siden 1997 og hed tidligere den pædagogiske grunduddannelse. Den blev i 2015 lavet om til en erhvervsuddannelse med en mere praksisnær profil.

På Randers Social- og Sundhedsskole fortæller eleverne, at undervisningen er god med dygtige lærere samtidig med, at skolemiljøet er helt i top med masser af fællesskaber. Og skolen kan da også fremvise flotte tal, hvor næsten 100 procent af eleverne gennemfører uddannelsen.

Der er lige nu to ledige pædagogisk assistent-elevstillinger hos Randers Kommune. Ansøgningsfristen er 3. november. Du kan læse mere om uddannelsen på www.paueleviranders.dk.

sra