Der knokles for at holde jordskreddet ved Nordic Waste på afstand fra landevej, der nu er afspærret.

Dronevideo af Kenneth Stoll-Demant optaget lørdag 16. december.

Et betydeligt jordskred på Nordic Wastes grund i Ølst syd for Randers har forårsaget omfattende skader i løbet af forrige weekend.

Flere bygninger på virksomhedens areal har lidt skade og er nu under nedrivning.

Nordic Waste, som er en miljøvirksomhed, er specialiseret i rensning af forurenet jord, udsendte en pressemeddelelse om hændelsen tirsdag 12. december.

Jordskreddet skyldes de seneste måneders kraftige nedbør, hvilket har medført, at lergraven på stedet har nået sit mætningspunkt. Virksomheden rapporterer, at lergraven, som indeholder både ren og lettere forurenet jord, har bevæget sig og truer yderligere bygninger på grunden.

For at stabilisere situationen, arbejder alt Nordic Wastes personale og udstyr stadig i døgndrift.

Gl. Århusvej spærret

Gl. Århusvej fra byskiltet i Ølst syd til Erslevvej blev afspærret lørdag eftermiddag af Østjyllands Politi og det vides ikke, hvornår den åbner igen.

Det skyldes at det er nødvendigt at skabe mest mulig arbejdsplads til det pågående arbejde for at håndtere jordskred ved Nordic Waste og samtidig skabe trafiksikkerhed i området.

»Det er alvorligt. Og for at sikre Allingå har vi valgt at sætte gang i en rørlægning af åen for at beskytte den bedst muligt. Det er ikke ideelt, men det muliges kunst,« siger Jens Heslop, direktør i Udvikling, Miljø og Teknik i Randers Kommune, som er miljømyndighed på sagen.

Ingen miljøudslip

Selvom der var bekymring omkring miljørisici, afviste Nordic Waste i første omgang, at der er fare for forurening af nærliggende vandområder som Alling Å. Virksomheden understreger, at de har taget alle nødvendige forholdsregler og er i tæt samarbejde med geotekniske eksperter og anlægsentreprenører.

Kommunens vandløbsfolk har allerede besøgt stedet og vil fortsætte med at overvåge situationen tæt.

Nordic Waste ligger på Gl. Århusvej 110 i Ølst, er etableret på en stor lergrav, hvor lerlaget er omkring 60 meter tykt. Historisk set har området været centrum for lerudvinding siden 1950’erne.

I folkemunde er området bedre kendt som Fiboværket.

Vaskeanlægget på stedet kan rense op til 200.000 ton jord årligt. Det vides ikke hvornår det kommer i drift igen.

Sådan så det ud ved Nordic Waste ved Ølst 16. december. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant
Se nøje på billedet. Det er fra februar 2023. Dronefoto: Kenneth Stoll-Demant