Torsdag rammer stormen Pia Danmark. I Randers betyder det vindstød af kraftig storm med de kraftigste vindstød torsdag aften. Fredag morgen forventer kommunen, at vandstanden stiger så meget, at Toldbodgade spærres.

I løbet af torsdag vil vindstyrken tiltage til vindstød af kraftig storm, og Randers Kommune opfordrer derfor i en pressemeddelelse borgerne til at tage deres forholdsregler – herunder at fjerne løse genstande, stormsikre trampolinen og rense kælderristen.

»Seneste prognoser siger, at vinden bliver stærkere, end vi først forventede. Derfor opfordrer jeg alle borgere i Randers Kommune til at sikre løse genstande. Vindstyrken medfører øget vandstand på 145-155 centimeter i fjorden i løbet af fredag, og derfor vil vi i løbet af torsdag være i fuld gang med forebyggende tiltag,« siger planchefen i Randers Kommune, Lone Mossin, i pressemeddelelsen.

På grund af tiltagende vindstyrke har Randers Kommune fremrykket torsdagens arbejde med at udlægge højvandsbarriere på Toldbodgade og lukke højvandsporten i Lorentzgade:

»Det gør vi af hensyn til medarbejdernes sikkerhed, så vi ikke står midt i det værste blæsevejr og skal udføre foranstaltende arbejde. Vi fører løbende kontrol med beskyttelsen og afspærringerne, så vi er sikre på, at alt er på plads, når vandet stiger fredag morgen,« siger Lone Mossin.

Parkeringspladser i Toldbodgade spærres

Toldbodgade afspærres på grund af vandstandsstigningerne fredag morgen, men allerede torsdag aften klokken 18 vil offentlige parkeringspladser i nærheden blive afspærret.

»Jeg opfordrer til, at man ikke parkerer sin bil på det lavtliggende område omkring Toldbodgade for at undgå oversvømmelse af bilen,« siger Lone Mossin.

Randers Kommune opfordrer samtidig til at undgå kontakt med det potentielt forurenede vand, som vandstandsstigningerne på grund af opskudte kloakdæksler kan medføre.

Det frarådes desuden at færdes i oversvømmede områder, da kajkanten kan være svær at få øje på.

Hele torsdag tilbyder Randers Kommune fortsat sandsække til borgere, der har boliger og sommerhuse på lavtliggende områder.

Hent sand og sandsække ved Dronningborghallen og ved den gamle stationsbygning i Uggelhuse. Husk en skovl.

Følg med i DMI’s prognose for storm og vandstanden på dmi.dk/varsler og dmi.dk/vandstand.