Bybusserne i Randers har endelig optaget kørslen på alle linjer.

Det samme har bybusserne i Aarhus og de øvrige byer i Midttrafiks område, der har bybuskørsel – bortset fra Skanderborg, hvor buskørslen genoptages delvist torsdag morgen.

Men for alle områder gælder det, at afgange kan aflyses, ligesom der må forventes forsinkelser.

Det fremgår af Midttrafiks hjemmeside, hvor der står, at de glatte veje stadig giver store udfordringer.

»Regional- og lokalbusser kører i det omfang, det er muligt, men der er mange aflyste afgange, og der er også ruter, hvor der slet ikke køres. De busser, der kører, vil forsøge at følge de normale ruter og køreplaner, men der kan være ruteændringer og store forsinkelser,« skriver Midttrafik.

For Flextur, Plustur og Flexbus gælder det, at kørslen også her er genoptaget.

Midttrafik opfordrer dog til, at rejser, der kan vente, udsættes til bedre forhold på vejene.

Handicapkørsel og patientbefordring kører også – men Midttrafik understreger, at det omkring handicapkørsel er vigtigt at undersøge, om det rent faktisk er muligt at komme til og fra de ønskede adresser.

Patientbefordring kører og ikke er berørt af aflysningerne.

Letbanen har normal drift på alle strækninger.

»Når du bruger Midttrafik live i de her dage med store udfordringer med vejret, er det bedst at tjekke, om du kan se din afgang køre på kortet. På stoppestederne skal du trykke på de gule infotrekanter,« skriver Midttrafik.

jro