Venstres Benno Blæsild, der er bosat ved Alling Å, kommer med en personlig appel om vigtigheden af at tage handling nu for at bevare naturen, kulturen og økonomien i Norddjurs.

AF LARS NORMAN THOMSEN

Norddjurs Kommune står over for en potentiel katastrofe, der truer både naturen, kulturen og økonomien. Alling Å, der strækker sig gennem den vestlige del af kommunen, er i farezonen for at blive ramt af forurenede jordmasser i den del af åen, der løber gennem Randers Kommune, og det har rejst bekymringer om konsekvenserne for miljøet og lokalsamfundet i Norddjurs Kommune.

Kommunalpolitikeren og naturmennesket Benno Blæsild (V) er meget bekymret over den forestående fare og appellerer til tværkommunalt samarbejde for at undgå en potentielt ødelæggende situation.

»Det er afgørende, at vi handler proaktivt og koordinerer på tværs af kommunegrænser for at minimere skaderne. Naturkatastrofer respekterer ikke administrative grænser,« siger Benno Blæsild.

Økonomi, natur og kultur

Alling Å, der er hjemsted for et rigt og varieret dyre- og planteliv, står over for trusler fra forureningen, der kan have alvorlige konsekvenser for ørreder, laks, isfugle og andre dyrearter, der kalder åen deres hjem.

»Vi taler ikke bare om en økonomisk udfordring, men om at beskytte et unikt natur- og kulturområde. Alling Å er hjertet af vores lokale økosystem, og det er vores ansvar at bevare det,« tilføjer Benno Blæsild.

Benno Blæsild (V) advarer mod en truende forureningskatastrofe ved Alling Å: »Vi kan ikke ignorere denne fare for vores natur, kultur og økonomi. Sammen må vi handle for at beskytte det, vi værdsætter så højt,« siger han. Foto: Norddjurs Kommune

Forureningsproblemet stammer fra Nordic Waste-værket ved Ølst, hvor Randers Kommune kæmper for at inddæmme et jordskred med forurenet jord. Hvis ikke problemet løses effektivt, kan det eksportere forureningen nedstrøms til Norddjurs.

Norddjurs Vest er hjemsted for vigtige institutioner som Det Grønne Museum, Gl. Estrup, Djursland for fuld Damp og Fjordcentret, som alle er afhængige af et sundt og levende Alling Å-område for at formidle natur og kultur.

Handling nu

Benno Blæsild opfordrer til oprettelsen af en taskforce på tværs af kommuner og forvaltningsafdelinger for at tackle den potentielle katastrofe og sikre en effektiv indsats mod forureningen.

»Vi skal handle som et fællesskab og vise, at vi kan stå sammen for at beskytte vores naturarv og vores lokale økonomi. Det er en opgave, der kræver koordinering og handling fra os alle,« appellerer Benno Blæsild.

»Jeg vil arbejde på, at vi i Norddjurs Kommune begynder 2024 med at forberede os på det værste, ifald det skulle gå galt for de hårdtarbejdende folk i Randers. Ud fra et kommunalpolitisk synspunkt kan det hurtigt true en ellers velforvaltet økonomi,« siger politikeren.