Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S) har tirsdag fremlagt 12 anbefalinger til brug af skærme.

Mindre skærmtid – og det analoge tilbage i grundskolen.

Sådan lød det mandag fra landets undervisningsminister.

TIrsdag er Børne- og Undervisningsministeriet så kommet med 12 anbefalinger – efter et ønske fra ministeren.

Anbefalingerne er udarbejdet af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK).

Artiklen fortsætter under billedet

Undervisningsminister Mattias Tesfaye (S). Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Fra PISA-resultater, der blev præsenteret i decemeber, fremgår det, at danske elever er dem, der bruger digitale værktøjer mest i de 81 OECD-lande.

Det skriver Børne- og Undervisningsministeriet i en pressemeddelelse.

»Således svarede 72 procent af de danske elever, at de en typisk uge bruger digitale værktøjer i hver eller næsten hver time. På tværs af OECD-landene er det tal kun 16 procent. Samtidig oplever en væsentlig andel af eleverne, at de bliver distraheret af deres egen og klassekammeraternes brug af digitale enheder,« står der i meddelelsen.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Anbefalinger til brug af skærme i grundskolen

1. Ledelsen sætter retning for skærmbrug på skolen
2. Inddrag pædagogisk personale og elever i dialogen om skærmbrug
3. Skab overblik over skolens skærmbrug som udgangspunkt for dialogen
4. Brug skolens fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
5. Gå i dialog med forældrene om elevernes brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i skoletiden
6. Indfør mobilfri skole
7. Spær adgangen til ikke-relevante hjemmesider
8. Læg tablets og computere væk, når de ikke bruges i undervisningen
9. Lad fokus på skærmbrug bidrage til elevernes digitale dannelse

God balance mellem analog og digitalt baseret undervisning
10. Brug kun skærme, når det er didaktisk og pædagogisk hensigtsmæssigt
11. Giv plads til analog læring
12. Sæt brug af skærme på dagsordenen for den pædagogiske udvikling

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

I en rapport bestilt af Sundhedsstyrelsen fremgår det da også, at privat skærmbrug i undervisningstiden forstyrrer børn og unges koncentrationsevne – og går ud over den faglige præstation.

»Nu kommer anbefalingerne fra ministeriet til skolerne. Pak mobilerne væk. Spær adgang til hjemmesider med spil, streaming og TikTok. Læg computeren ned i tasken, hvis ikke den skal bruges. Skolen skal ikke være en forlængelse af teenageværelset. Tag klasselokalet tilbage. Det er budskabet. Jeg er meget glad for, at vi nu kan sende anbefalingerne ud. Jeg håber, de kan understøtte en god skærmpolitik på alle landet skoler,« siger Mattias Tesfaye.

FAKTA: Anbefalinger til brug af skærme i fritidstilbud

1. Sæt fælles retning for brug af skærme i fritidstilbud
2. Brug fritidstilbuddets fysiske rammer til at skabe attraktive alternativer til skærmbrug
3. Gå i dialog med de unge og børnenes forældre om brug af skærme

Begrænsning af digitale distraktioner i fritidstilbud
4. Indfør mobilfri fritidstilbud
5. Rammesæt brug af skærme i fritidstilbud
6. Lad dialog om skærmbrug bidrage til børn og unges digitale dannelse

Balance i udbuddet af aktiviteter i fritidstilbud
7. Brug kun skærme til aktiviteter, der skaber deltagelses- og udviklingsmuligheder for børn og unge
8. Tilstræb variation og alsidige pædagogiske aktiviteter
9. Inddrag arbejdet med digital dannelse i den pædagogiske udvikling

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet.

jro