AF KIAN JOHANSEN, REDAKTØR PÅ DIN AVIS RANDERS

Nedrivningen af huset på Viborgvej er mere end blot fysisk fjernelse af byggesten; det er en stille fortælling om moderniseringens pris og dens konsekvenser for individet og historien.

LÆS: Det revnede hus på Viborgvej er snart helt væk

Huset, som en gang var hjem for en familie og stod som et vidnesbyrd om masser af familiers liv i huset siden 1904, det bliver nu slettet fra jordens overflade.

Det symboliserer ikke kun tabet af en familiebolig men også tabet af en del af vores fælles historie.

Det er vigtigt at påpege, at mens fremskridtet med at elektrificere togstrækningen mellem Aarhus og Aalborg utvivlsomt bringer fordele såsom mere miljøvenlig transport og bedre infrastruktur, kommer det også med sine ofre. Familien, der boede i huset, mistede deres hjem på grund af skader forårsaget af infrastrukturprojektet – et klart eksempel på individuelle omkostninger ved kollektivt fremskridt.

Banedanmarks beslutning om at rense og rive huset ned er et skridt i retning af at rette op på skaderne, men det rejser også spørgsmål om, hvordan vi bedst forvalter sådanne situationer fremadrettet. Huset på Viborgvej er måske bare et blandt mange, men hver bygning har sin historie og værdi for lokalsamfundet.

Jørn Jacobsens kommentarer om fremtiden for grunden er en påmindelse om, at der stadig er muligheder for at skabe noget positivt ud af denne triste situation.

Området kunne let transformeres til en parkeringsplads.

Tæt på Randers Stadion kunne det aflaste parkerings-synderne under fodboldkampene, give plads til flere besøgende i badelandet Water & Wellness og være tæt på Arena Randers, der i de kommende år forsøger at skaffe store begivenheder til Randers.