Der skal blandt andet to gange udbud til, før man kan stikke spaderne i jorden.

AF CECILIE BISGAARD

Tidsplanen for byggeriet af en ny hal i Dronningborg blev godkendt på det seneste møde i Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget. Og ifølge den skal borgerne først regne med igen at kunne dyrke diverse sportsgrene indendørs i deres egen bydel igen efter sommerferien i 2027. Altså om cirka tre og et halvt år.

Grunden til, at der kommer til at gå så lang tid, er, at projektet skal igennem en lang proces, før man overhovedet kan begynde at stikke den første spade i jorden.

For det første vurderer forvaltningen, at der grundet byggeriets ”størrelse og omfang” er behov for en ekstern byggerådgiver, som skal drive projektet fra start til slut. Og den opgave skal først i udbud. Udbuddet forventes først at være afsluttet til sommer.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Byggeriets økonomi

Politikerne i Randers Byråd har sat i alt 49 millioner kroner af til nedrivning af den gamle hal i Dronningborg, rådgivning, etablering af en ny hal og aktivitetslokaler samt eventuelle forbedringer af de eksisterende bygninger.
Det skal også dække etablering af parkeringspladser og udearealer ved hallen.
Det vides endnu ikke, hvad ændringer af vej- og parkeringsforhold, fjernvarme med videre kommer til at koste.

Kilde: Randers Kommune

Den lange proces

Når man har fundet ud af, hvem der skal være byggerådgiver, skal det pågældende firma først til at udarbejde byggeprogrammet og det endelige udbudsmateriale. Og først om et år går processen med at sende selve byggeriet i udbud i gang.

Forvaltningen forventer først, at politikerne til oktober næste år skal godkende vinderen af udbuddet.

Derefter skal den gamle hal rives ned, og først til april 2026 regner man med, at det nye halbyggeri kan gå endeligt i gang. Det forventes at stå færdigt i maj 2027, hvorefter der følger et par måneder med indflytning og indretning.

Derfor er forventningen, at man kan indvie den nye Dronningborghal til august 2027. Dog afhænger tidsplanen af rådgiver-udbuddet, det endelige udbud og så videre. Derfor kan der komme ændringer.

Plads til udvidelser

Planen er, at den nye hal i Dronningborg skal have de samme funktioner som den gamle. Der skal altså stadig være mulighed for at spille håndbold, fodbold, badminton, basket, bordtennis og at dyrke gymnastik. Der skal naturligvis også være tilskuerpladser, omklædningsrum og plads til opbevaring.

Man arbejder samtidig med begrebet ’kloge kvadratmeter’. Man vil nemlig i højere grad skabe synergier blandt brugerne – klubberne og foreningerne – ved at integrere multifunktionalitet i hallen, fælles aktivitetslokaler, depoter og så videre.

Artiklen fortsætter under faktaboks og oversigtsbillede

FAKTA: Det skal rives ned

Selve hallen (markeret med 1 på oversigtsbilledet) bliver revet ned. Derudover forventer man også at skulle rive den vestlige længe ned (markeret med 3).
Mellembygningen (markeret med 2), hvor blandt andet cafeteriaet og indgangspartiet ligger, skal renoveres.
Derudover har Dronningborg Boldklub ønske om helt eller delvist at genoptage det tilbygningsprojekt, de havde planer om i forbindelse med det oprindelige byggeprojekt (dengang plejecenter, daginstitution og hal var ét byggeprojekt).
Tilbygning skal huse dele af de funktioner, som mistes ved nedrivning af den vestlige længe.

Kilde: Randers Kommune

Det er meningen, at den nye hal som udgangspunkt skal placeres, hvor den gamle hal ligger i dag – dog vil man trække byggeriet i vestlig retning, så det nærmer sig Fremtidens Foreningshus, der også ligger i det område, der om en årrække skal huse ny hal, ny daginstitution og nyt plejehjem.

”Dette er et ønske fra foreningerne i området, da det både vil skabe tættere forbindelse mellem en ny hal og Fremtidens Foreningshus og samtidig skabe grundlag for kommende udvidelser af idrætskomplekset. I planen tages der højde for, at idrætsbyggeriet på sigt kan udvides til et større projekt,” skriver forvaltningen til Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.