Rute 118 kommer sandsynligvis aldrig til at køre gennem jordskredsramte Ølst længere, det bekræfter Midttrafik. Randers Kommune forsøger forgæves at finde løsninger. Men det koster penge og vilje.

»Vi kan ikke komme til Aarhus. Så skal vi jo køre med en bybus til Randers, så skal vi tage et tog eller lynbussen til Aarhus, det er jo håbløst,« siger Jan Kristian Jensen, der bor i landsbyen Ølst.

Han er en del af en dialoggruppe i landsbyen. Han taler dermed på alle beboernes vegne.

Frustrationen kommer efter, at Midttrafik har meldt ud, at busforbindelsen rute 118 ikke vil køre igennem Ølst igen, indtil den spærrede Gl. Århusvej måske bliver farbar igen. Og det har meget lange udsigter.

Landevejen, der kører lige forbi landsbyen, blev spærret under det store jordskred hos Nordic Waste i december 2023. Skreddet skabte en kæmpe miljøkatastrofe og stavnsbandt reelt godt 400 borgere i Ølst til deres huse, og det betyder nu, at de hverken kan låne penge eller sælge deres ejendom. Og nu kan de så heller ikke komme til Aarhus med offentlig transport som førhen.

Rasende i Ølst

Landsbyen, der ligger mellem Randers og Aarhus, havde flot natur og lå fredeligt på den ene side af en landevej. Den er nu forvandlet til en udkantslandsby med afspærringer, tung trafik og en lerbakke proppet med forurenet jord, vand og måske også noget skidt i luften. Og man kan kun komme væk fra den ved at køre nordpå mod Randers. Nu er den direkte busrute til Aarhus også taget fra Ølst på ubestemt tid.

»Med spærringen af Gl. Århusvej er det ikke muligt at opretholde et økonomisk effektivt bustilbud på rute 118, der både tager hensyn til ønsket om hurtig rejsetid for rutens rigtig mange passagerer mellem Randers og Aarhus, og samtidig betjener Ølst. Derfor betjener den nuværende omkørsel ikke Ølst,« skriver Henrik Juul Vestergaard, der er Planchef i Midttrafik, i et mailsvar til Din Avis.

Busrute 16 er nu den eneste offentlige transport-livline til resten af verden i Ølst. Rute 118 kører ikke længere forbi. Foto: Kian Johansen

Borgerne i Ølst er vrede og rasende.

»Vi føler os umyndiggjort. Og straffet for andres handlinger, som vi tilmed advarede om ville ske. Men ingen tog vores høringssvar alvorligt, da Nordic Waste ville udvide oplaget af jord. Vores tillid til kommunen og Midttrafik ligger på et meget lille sted. Vi har fortalt kommunaldirektøren, at det vil tage lang tid at genopbygge den tillid,« siger Jan Kristian Jensen, der er overbevist om, at det handler om penge og den berømte kasse, hvor genstanden ikke passer i hullet. Altså hvor Midttrafik og Randers Kommune ikke kan finde en god løsning, fordi Midttrafik kun er halvoffentlig, og Randers Kommune blot køber ydelser af selskabet.

»Ølst har historisk set haft meget gunstig betjening med kollektiv trafik med beliggenhed langs en af de store regionale ruter (118 Randers-Aarhus). Midttrafik arbejder på en ny mere optimal rutestruktur for rute 118, der skal gælde, frem til Gl. Århusvej er genetableret,« skriver Henrik Juul Vestergaard fra Midttrafik for at forklare, hvorfor rute 118 ikke kommer til Ølst længere.

Han tilføjer, at busserne har elektroniske sensorer, der registrerer hvor passagerne stiger af og på. Og her var gennemsnitstallet for rute 118 på hverdage fire passagerer om dagen mod Aarhus, mens tallet hjem mod Ølst lå på 4,5. Til og fra Randers tager cirka 14 passagerer bussen hver dag.

»Her vil rute 16 i nogle tilfælde kunne være et alternativ,« lyder det.

Her ender verden for beboerne i Ølst. Jordskreddet ved Nordic Waste har lukket landevejen mod Aarhus. Måske for altid. Foto: Kian Johansen

Penge og kasser

Og måske har Jan Kristian Jensen en pointe, for Randers Kommunes egen kollektive trafikplan i 2020 har fastsat servicemål for byer baseret på bystørrelse. Og her er Ølst ifølge de mål dækket ind med en skolebus til distriktsskolen for kørselsberettigede elever og Flextrafik. Og det er den, som Midttrafik går ud fra. Den gule bus nummer 16 sørger dermed for Ølst. Den kører til Randers ni gange dagligt. Randers Kommune har tilmed tilkøbt en ekstra morgenafgang, så passagerer kan nå skoleringetiderne i Randers by (ankomst på busterminalen er 7.35). Herudover kan man bruge Flextrafik til meget gunstige priser pr. kørt kilometer. Men Randers er ikke Aarhus, som rute 118 førte direkte til.

Og det har nu taget over tre måneder at nå frem til, at rute 118 ikke kommer til Ølst længere.

Kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt forstår godt Ølst-borgernes frustration og erkender, at hvis Ølst-borgerne skal til Aarhus, så ville det kræve en alternativ løsning. Og den koster penge. Han påpeger, at Randers Kommune har forsøgt at overbevise Midttrafik om at omlægge rute 118 til Ølst igen, men uden held.

»Jeg kan ikke trylle en 118 busrute til Ølst, og vi ved godt, at det giver nogle meget store uhensigtsmæssigheder for borgerne, at de ikke kan køre den vej, de er vant til. Byrådet har bedt om, at vi forsøger at komme med nogle løsninger, og dem skal vi præsentere dem for på et møde her på torsdag. Men så skal byrådet også være klar til at bruge nogle penge på det,« forklarer kommunaldirektøren.

Ikke holdbart

»Der er masser af gode undskyldninger. Dem har vi også hørt en del af, og det viser også bare, hvordan systemet er skruet sammen. Vi er ikke klar til kriser i Danmark, når flere instanser ikke kan tale sammen og løse noget så simpelt som at skaffe en busforbindelse til Aarhus. Vi taler om, at bussen skal køre fem kilometer til Ølst og tilbage igen,« lyder det hovedrystende fra Jan Kristian Jensen.

»Vi har valgt at bo i Ølst, fordi det er et dejligt sted mellem Aarhus og Randers. Langs landevejen ligger man godt for det hele. Man får meget for pengene prismæssigt ved at købe et hus her. Indtil det her skete med jordskreddet, så var det et lækkert område, hvor man kunne gå tur med hunde og børn i området. Og det lå godt til at pendle til Aarhus. Men nu skal jeg køre i bil tilbage til Randers og hoppe på motorvejen og sidde i kø. Den del af motorvejen er jo ikke udbygget mellem Aarhus og Randers. Det er jo ikke en holdbar løsning,« sukker Jan Kristian Jensen.