Støjskærmen bliver i alt to kilometer lang og forventes at stå klar i sidste halvdel af 2025.

På E45 Nordjyske Motorvej kan arbejdet med at etablere den nu to kilometer lange og syv meter høje støjskærm snart begynde, skriver Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Skærmen skal reducere støjen for det boligområde i Helsted, som er nabo til motorvejen. Den planlagte støjskærm skulle oprindeligt starte 300 meter nord for Viborgvej og slutte ved Campen Auktioner, men bliver forlænget i både syd- og nordgående retning.

Det sker efter Vejdirektoratet har fundet penge i støjskærmspuljen til at forlænge støjskærmen ned til Viborgvej i syd, og Randers Kommune ligeledes har fundet midler til at forlænge støjskærmen fra Campen Auktioner og op til Svejstrupvej i nord.

Det kommende anlægsarbejde begynder efter planen i midten af maj, og det er entreprenørvirksomheden DAV Nordic A/S, der skal stå for arbejdet.

Inge Birkegaard Damsgaard, som er projektchef i Vejdirektoratet, glæder sig over at der er fundet penge til at forlænge støjskærmen i begge retninger, og at der er fundet en entreprenør til opgaven.

»Det er positivt, at vi har fået mulighed for at forlænge støjskærmen til glæde for lokalområdet og særligt de beboere, der bor tæt på motorvejen, da det længe har været et stort ønske, at den blev forlænget mod syd og nord. Så vi er glade for at efterkomme det ønske i samarbejde med Randers Kommune. Derudover glæder vi os også over, at vi har fået DAV Nordic A/S med ombord, da de har stor erfaring i at opsætte støjskærme langs motorvejen samtidig med at der tages hensyn til trafiksikkerheden,« fortæller Inge Birkegaard Damsgaard.

Støjskærmen er en del af Vejdirektoratets arbejde med at ombygge tre tilslutningsanlæg ved Randers langs E45 Nordjyske Motorvej. Anlægsarbejdet bliver udført i samme periode for at holde omkostninger og trafikgener nede i anlægsfasen.

Når selve støjskærmen bliver opsat, vil to spor i hver retning på motorvejen være farbare, men hvor hastigheden bliver nedsat til 80 km/t i og omkring arbejdsområdet.

Placeringen af den kommende støjskærm ved Helsted. Skærmen bliver takket være ekstra midler fra støjskærmspuljen og Randers Kommune længere end først planlagt. Pressefoto