Regeringen er klar til at handle, efter undersøgelse fra Kammeradvokaten peger på, at selskabet DSH Recycling kan drages til ansvar for jordskreddet ved Ølst.

Kammeradvokaten afslutter inden for de kommende dage første del af sin undersøgelse af Nordic Waste-sagen.

Denne del af undersøgelsen går på, om andre virksomheder end Nordic Waste kan drages til ansvar for jordskreddet ved Ølst.

Og lige nu peger pilen på, at andre godt kan drages til ansvar.

Undersøgelsen viser nemlig, at der er grundlag for, at staten og Randers Kommune kan rette et krav mod DSH Recycling, der er et søsterselskab til Nordic Waste. Det skriver Miljøministeriet i en pressemeddelelse.

Ansvar ikke begrænset til Nordic Waste

Regeringen vil nu handle på undersøgelsens konklusion og retter krav mod selskabet, oplyser Miljøministeriet.

»Nu tager vi endnu et skridt på vejen mod at sikre, at så meget som muligt af regningen for jordskreddet ved Ølst ender der, hvor den hører hjemme – nemlig hos forureneren. Kammeradvokatens undersøgelse viser, at ansvaret for jordskreddet ikke er begrænset til Nordic Waste, der drev virksomheden. Det omfatter også DSH Recycling, der er en del af samme koncern. Derfor retter vi nu et krav mod DSH Recycling,« siger miljøminister Magnus Heunicke (S) i pressemeddelelsen.

Kammeradvokatens undersøgelser falder i to dele. Den første del, der nu er ved at blive afsluttet, går på, om andre virksomheder ud over Nordic Waste kan drages til ansvar for jordskreddet.

Den anden del går på, om ledelsen, ejerne eller andre personer hos Nordic Waste kan gøres ansvarlig for de skader, som jordskreddet har medført.

Kammeradvokaten arbejder fortsat på at afslutte anden del af undersøgelsen, og konklusionen kendes derfor endnu ikke.

Staten og Randers Kommune forfølger desuden fortsat sit krav i konkursboet efter Nordic Waste.

ceb