Bevaringsværdig jernbanehistorie må vige for fremtidens elektriske toge.

En meget markant bygning ved Langå Station bliver ofret, til gengæld for fremskridtet.

Kommandoposten i udkanten af stationsområdet lukker i slutningen af juli, og herefter vil både medarbejderne og trafikstyringen flytte til trafiktårnet i Fredericia, hvorfra Banedanmarks trafikledere styrer og overvåger trafikken i Vestdanmark.

Og på et tidspunkt derefter bliver det ikoniske røde tårn revet ned.

»Randers Kommune har anbefalet en nedrivning. For man har vurderet, at det vil koste omkring 5 millioner kroner at sætte bygningen i stand,« forklarer formand for Miljø- og teknikudvalget i Randers, Frank Nørgaard (DF).

»Det, der var vigtigst af alt, var, at Banedanmark siger, at de skal tude i hornet, når de kører igennem med tog. Hvis kommandoposten skal blive ved med at være der, så var de nødt til at skulle tude, når de kører igennem af sikkerhedshensyn. Og det er to-tre gange i timen.«

Det er en ærgerlig politiker, der godt ved, at det er jernbanehistorie, man river ned med kommandoposten. Kommandoposten er fra den spæde teknologiske start, hvor man begyndte at styre togdriften med teknik.

»Jeg har jo stået og sagt, at den skal bevares ligesom vandtårnet, men med så høj en pris for at bevare den, må jeg bøje mig,« siger formanden, der endte med at stemme ja. Dermed sender et enigt miljø- og teknikudvalg sagen videre til økonomiudvalget og byrådet.

Personligt håber Frank Nørgaard, at man når at finde et sted eller et museum, der vil overtage de gamle pulte og knapperne, så en del af jernbanehistorien bevares. Men det er uafklaret, om det kommer til at ske.

Knudepunkt ombygges

Tårnet er i dag bemandet af fire medarbejdere, der styrer togtrafikken manuelt. Men inden længe skal de gamle signaler erstattes med det nye digitale signalsystem.

»Langå Station er et af de steder i landet, hvor vi stadig styrer trafikken med knapper på en stor pult. Med ombygningen får stationen et markant teknologisk løft, når vi udruller det nye digitale signalsystem. Det betyder, at vi langt bedre kan styre trafikken, og passagererne vil opleve færre forsinkelser,« siger anlægschef i Banedanmark, Jørn H. Jacobsen.

Snart går arbejdet i gang med at anlægge nye perroner, skinner, sveller og sporskifter og opgradere hastigheden til 160 km/t for at gøre klar til elektrificeringen af jernbanen og omlægningen til det nye digitale signalsystem.

»Stationen er et vigtigt knudepunkt for de rejsende i Øst- og Nordjylland, og den trænger til en større opgradering for at kunne tage imod de kommende eltog og afvikle trafikken mere effektivt mange år frem,« siger Jørn H. Jacobsen.

Sporene skal blandt andet bygges om, så togene kan køre hurtigere.

De forberedende arbejder på Langå Station er allerede godt i gang, og fra fredag 26. april til og med søndag 28. april vil der være spærret for togtrafik, mens Banedanmarks entreprenører arbejder på at fjerne perrontaget på ø-perron 2.

Fornyelsen af sporene på Langå Station vil stå på frem til udgangen af september. I perioder vil sporene derfor være lukkede for togtrafik, hvor der i stedet vil køre togbusser.