Samarbejde med lokalsamfund og nikotinfrie udearealer er nogle af de nye tiltag.

I Randers Kommunes Sundhedspolitik 2023-2026 er børn og unges brug af nikotinprodukter udpeget som et fokusområde, skriver Randers Kommune i en pressemeddelelse.

Byrådet har blandt andet vedtaget, at Randers Kommune skal arbejde på at skabe nikotinfrie miljøer alle de steder, hvor børn og unge færdes i kommunen. Og nu har byrådet godkendt en plan for, hvordan de nikotinfrie miljøer skal skabes.

»Vi har et fælles ansvar for, at børnene og de unge så vidt muligt færdes i nikotinfrie miljøer i fritidslivet. Derfor er jeg glad for, at byrådet nu har vedtaget en række konkrete tiltag og indsatser, hvor der samarbejdes bredt til fordel for børnene og de unge,« siger Louise Høeg (V), der er formand for Sundheds-, Idræts- og Kulturudvalget.

Tæt samarbejde med lokalsamfund

Noget af det særlige ved indsatsen er et tæt samarbejde med lokalsamfundet – for eksempel på skoler og i fritidslivet.

Ud fra de konkrete udfordringer, som de enkelte aktører peger på, bliver der sat gang i en målrettet indsats, der passer til lokalområdet. Det kan for eksempel være årlige temauger på skoler om brug af nikotinprodukter, nikotinstopforløb på ungdomsuddannelser og workshops, hvor lokale kommer med forslag til, hvordan det forebygges, at børn og unge begynder at bruge nikotinprodukter.

Siden 2019 har Randers Kommunes legepladser været røgfri. Og det har der været gode erfaringer med. Fremover bliver der opsat skilte med venlige henstillinger og opfordringer til ikke at ryge eller bruge nikotinprodukter på forskellige udendørs arealer.

Det gælder steder som kommunale udendørs idrætsarealer, kommunale legepladser, busstoppesteder i tilknytning til skoler og uddannelsesinstitutioner og arealer i tilknytning til kommunale kulturinstitutioner, sundhedscentre med videre. Opsætning af skilte sker løbende.