En ny politisk reform, der er indgået mellem ti af Folketingets partier, giver to lokaler museer et stort økonomisk løft.

Regeringen er blevet enige med Danmarksdemokraterne, SF, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Radikale Venstre og DF om en ny museumsreform. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Med aftalen får de i alt 95 statsanerkendte museer fra næste år et permanent løft på 75 millioner kroner årligt. Det betyder, at staten fra 2025 giver cirka 565,7 millioner kroner i driftstilskud til de pågældende museer.

Lokalt betyder det, at Museum Østjylland får forhøjet sit driftstilskud med 1,7 millioner kroner, så de fremover årligt vil få fem millioner kroner. Randers Kunstmuseum får fremover 2,6 millioner kroner om året i driftstilskud. Det tal har hidtil været 1,2 millioner, og derfor kan museet nu se frem til mere end en fordobling.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Regler for statsanerkendte museer

For at være statsanerkendt museum skal man som museum leve op til flere krav. Det gælder følgende:

En indtjening på mindst fire millioner kroner om året
Mindst 10.000 besøgende om året
Mindst en forskningspublikation over tre år
I Randers Kommune har vi to statsanerkendte museer: Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum

Kilde: Kulturministeriet

»Jeg er overordentlig glad for at lande en reform, der giver de statsanerkendte museer et varigt økonomisk løft. Museum Østjylland og Randers Kunstmuseum vil også opleve et økonomisk løft. Jeg er spændt på at følge det store arbejde med arkæologi og formidling af kulturhistorie på Museum Østjyllands forskellige besøgssteder i Randers og på Djursland,« siger kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M).

Et helt nyt system

Tilskudssystemet, som det ser ud i dag, er en uigennemskuelig kludetæppeløsning fra amternes tid, og museernes tilskud er bestemt af historiske og politiske årsager. Derfor er aftalepartierne blevet enige om et nyt system, som er lettere for museerne at styre efter samt mere gennemskueligt og retfærdigt. Der bliver med aftalen også ryddet op i kravene og opgaverne til museerne.

Museerne får i det nye system tilskud på tre forskellige måder. For det første bliver museerne inddelt i fem kategorier, som afgør, hvor stort et grundtilskud museet får. Grundtilskuddet udgør den største del af museernes tilskud.

Artiklen fortsætter under faktaboksen

FAKTA: Museumsreformen

– Er et varigt løft af tilskuddet til statsanerkendte museer på 75 millioner kroner årligt, så der i alt gives tilskud til museerne på 565,7 millioner kroner
– Gennemføres ved et lovforslag, der forventes at blive fremsat i efteråret. Det forventes derfor at træde i kraft 1. januar og indfases over de næste fire år
– Museerne kan opnå et højere tilskud, hvis de leverer gode resultater inden for: flere besøgende, høj indtjening, flere besøgende, som er børn og unge, eller forskning

Kilde: Kulturministeriet

Museerne kan for det andet opnå et højere tilskud via et variabelt incitamentsbaseret tilskud. Det kan for eksempel være ved at få flere besøgende. Den tredje og mindste del af tilskuddet er et politisk prioriteret tilskud, som fordeles på enkelte museer.

Museumsreformen gennemføres ved et lovforslag, der forventes at blive fremsat i efteråret. Den forventes derfor at træde i kraft 1. januar 2025.

FAKTA: Så meget får de lokale museer

Museum Østjylland:
I 2024 har Museum Østjylland fået 3,4 millioner kroner i driftstilskud. I fremtiden vil det stige til fem millioner. Det er en stigning på 1,7 millioner kroner eller 50 procent

Randers Kunstmuseum:
I 2024 har Randers Kunstmuseum fået 1,2 millioner kroner i driftstilskud. I fremtiden vil det stige til 2,6 millioner. Det er en stigning på 1,5 millioner kroner eller 125 procent

Reformen gælder kun for statsanerkendte museer, som de to nævnte er de eneste af i Randers Kommune
Kilde: Kulturministeriet

ceb