Norddjurs kommune yder tilskud til forholdsvis mange personlige assistenter.