Der er brug for at styrke konkurrenceevnen hos de midtjyske underleverandører til vindmølleindustrien.