I sidste uge blev det markeret, at et naturområde i Læsten Bakker vokser fra de nuværende 65 hektar til 110 hektar.

Naturfonden har i samarbejde med Randers Kommune opkøbt flere marker og skovklædte bakker fra naboer, der har haft deres ejendom til salg.

I det nye område er det planen, at kvæg skal græsse i bakkerne, gødskning og sprøjtning ophører, og landbrugsarealer omlægges til natur med et farverigt blomsterflor af vilde planter.

Der er også plan om genopretning af fortidsminde, en lille ny sø og en stille shelterplads til naturelskere.

Stierne i det eksisterende naturområde bliver forbundet med nye stier i det udvidede naturområde.

Den samlede vision er med tiden at udvide naturområdet til 300 hektar, så der skabes bedre sammenhæng mellem Læsten Bakker, Skals Ådal og Fussingø-skovene.