Vi ved alle at det er en kendsgerning at Randers Kommune skal spare penge! Hvor pengene skal komme fra, er et dilemma som jeg er glad for, at det ikke er mig som skal løse! Men jeg syntes det er frustrerende at Randers Byråd vil sige farvel til det ene, af i alt 3 socialpædagogiske dags-tilbud for 4 til 7 klasses elever i Randers! De 3 tilbud ligger henholdsvis med det ene i Randers Syd, og to i Randers Nord. Men hvorfor, at man vil lukke det i Randers syd, men beholde begge i Randers Nord giver for mig slet ingen mening? I øvrigt mener jeg slet ikke at det er fagligt forsvarligt at lukke nogen af dem, da jeg ved at der er et behov for alle 3, og at de alle gør en forskel!”Vennelyst klubben” som stedet kaldes blandt børnene er en lille hyggelig firelænget gård i hjertet af Kristrup. Stedet stråler af liv, nostalgi og charme! og går man indenfor mødes man med ”Hjerterum – Rummelighed og forståelse og mest af alt nærværende faglige kompetente voksne!”.Der er om dagen ansat 4 pædagoger som hver dag står klar til at møde børnene med et smil! Her har personalet grundet deres uddannelse faglighed til at iagttage samt udfører de pædagogiske strategier som hver enkelt barn måtte have brug for, til at få de bedst mulige udviklingsbetingelser i forbindelse med deres egen identitets dannelse, samt at yde de nødvendige støtte-foranstaltninger til børn som kræver lidt ekstra, og tid til at udføre dem i praksis! Det er også de samme pædagoger som sammen med nogle dygtige medhjælpere, tilbyder aftenklubben på stedet. Hvilket skaber genkendelighed og tætte relationer mellem de voksende og børnene og ofte også er grund til at nogen af børnene bliver ved med at opsøge klubben, længe efter at de er fyldt 18 år.   Det pædagogiske arbejde der udføres i Vennelyst Klubben kræver en langt højre faglighed og tid at udføre, end man vil kunne udføre og tilbyde som det Værested Randers byråd ønsker at bespare Vennelyst klubben ned til. Da et Værested typisk er et tilbud med højst en pædagog og 2-3 medhjælpere ansat i 20 timers stillinger, vil der hverken være forberedelsestid til aktiviteter, resurser eller de fornødne faglige kvalifikationer, til at opretholde det niveau det nuværende tilbud yder i dag! Sat på spidsen er det tankevækkende at vi må acceptere at vores børn i fremtiden, vil blive støttet og vejledet af hovedsagelig ufaglærte medarbejder! Hvem af politikkerne eller os selv ville gå til en ufaglært tandlæge, mekaniker eller læge? Kan det passe at Randers kommune ønsker at, fravælge fagligheden, og i så fald ende med at måtte betale regningen senere når der sker en reaktion på de besparelser kommunen har opsat, for reaktionen kommer det skal vi ikke glemme.Jeg vil som bestyrelsesmedlem og forældre, tidligere ansat, og tidligere bruger af fritidstilbuddet og aftenklubben opfordre til at man støtter op omkring bevarelsen af Vennelyst klubben, som sin nuværende form, så børnene kan beholde et trygt sted at være!!Hvis man har en mening, vil jeg opfordre til at give den til kende hurtigst muligt, da Byrådet træffer endelig beslutning 16. april. Jeg opfordrer til at man sender mail til de lokale Byrådspolitikere.