Som bestyrelsesmedlem i Vennelyst Fritids- & Ungdomsklub, vil jeg herigennem udtrykke min frustration og mishag over Randers Byråds beslutning om at omlægge klubben til et værested (læs; opbevaring af vores børn, med alt for mange børn og for lidt kompetent personale). Der skal spares penge, og så vælger man at lukke et sted, som i høj grad har sin berettigelse som selvstændig enhed, på lige fod med de to øvrige socialpædagogiske klubber i Randers, som skal bevares – hvad er der så af tilbud til de socialt udsatte børn, som bor i det sydlige Randers?Jeg er fuldt ud klar over, at de børn, som rammes hårdest af denne lukning, ikke er socialt velfungerende børn som mine egne, men derimod de socialt udsatte børn, som klubben får anvist netop pga. dens høje pædagogisk faglige niveau. Vi i bestyrtelsen anser det som utroligt vigtigt, at disse børn stadig kan henvises til Vennelyst, så de fortsat kan færdes i deres kendte og for dem ekstra vigtige nærmiljø. Hvis Vennelyst Fritids- & Ungdomsklub lukkes, mister vi også det enestående personale, som igennem mange år har arbejdet på at opbygge relationer til alle børn, og især til de socialt udfordrede børn – som i øvrigt ellers ville gå hvileløse rundt på gader og stræder og evt. være involveret i ballade.Børn og unge i Kristrup & Romalt har simpelthen ikke råd til at miste denne klub og den store faglighed, den rummer – og det har Randers Kommune vel heller ikke på længere sigt, eftersom det jo som bekendt ikke er gratis at rette op på de problemer, som især socialt udsatte børn tager med sig hele livet.Vi vil bede Randers Byråd om igen at overveje klubbens fremtid som selvstændig enhed, på lige fod med de andre socialpædagogiske klubber i kommunen. Der er trods alt en grund til, at der konstant er omkring 60 børn på venteliste til klubben – at børnene bliver i klubben i mange år, og gennem deres ungdomstid jævnligt besøger klubben – og sidst, men ikke mindst – der er en grund til, at skoler og socialrådgivere henviser børn til vores klub – DETTE er grunden til, at politikerne skal bevare vores institution.