Skolen, der nu har cirka 85 elever og et tilsvarende antal medarbejdere, har i flere år lidt under meget trange pladsforhold, og skoleleder Vivi Hoijer kaldte da også i sin velkomst til arrangementet i forbindelse med det første spadestik det helt fantastisk, at skolen skal flytte. “Det er en drøm, der går i opfyldelse. Det giver masser af muligheder, som medarbejdere og børn er klar til at udnytte”, sagde hun.Borgmester Henning Jensen Nyhuus, som sammen med formanden for udvalget for miljø og teknik, Kasper Fuhr Christensen og skolechef Torben Bugge repræsenterede Randers Kommune, kaldte det fortjent, at skolen nu får bedre plads.”Der er tænkt anderledes, end der ofte gøres ved ombygning af skoler. Det er tydeligt at se, at personale og ledelse har været idémagere i hele denne byggesag. Overalt tages der hensyn til fysisk tilgængelighed i respekt for, at en del af jeres elever har fysiske funktionsnedsættelser og synshandicap”, sagde borgmesteren og lovede, at han vil følge byggeriet tæt.Sammen med en af eleverne Markus tog borgmesteren herefter de første spadestik til byggeriet, der skal være klar til at modtage elever fra næste skoleårs begyndelse til august. Vesterbakkeskolen er en kommunal specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder og varigt nedsat funktionsevne, og den har i øjeblikket lokaler i Hornbæk.