Verdo har accelereret tilbageførslerne fra gamle varmesager. Det øgede tempo hjælper med at begrænse prisstigningerne hos kunderne midt i energikrisen.

Det er efterhånden nogle år siden, at Forsyningstilsynet afgjorde, at Verdo skulle tilbageføre et trecifret millionbeløb til varmekunderne i Randers, fordi koncernen gennem 00’erne og 10’erne havde opkrævet for høje priser.

I forlængelse af sagerne blev der aftalt en tilbageførselsplan med Forsyningstilsynet, som strakte sig fra 2019 til 2025. I denne periode skal tilbageførslerne ske ved, at varmepriserne nedsættes, men i mellemtiden er planen blevet overhalet indenom af virkeligheden.

Nu forventer Verdo, at de sidste tilbageførsler fra varmesagerne bliver afsluttet i 2024 – altså et år før tiden. Der skriver virksomheden i en pressemeddelelse.

Det endelige sluttidspunkt vil afhænge af, hvordan omkostningerne til produktionen af varme udvikler sig. Andre forhold som for eksempel ændringer i forbrugeradfærden kan også spille ind, men selv med de udsving, der måtte komme, forventer Verdo’s administrerende direktør, Jakob Flyvbjerg Christensen, at sagerne bliver afviklet før tid.

Flere sager under behandling

Det er især øgede tilbageførsler fra 2022 og 2023, der er med til at sætte fart på afviklingen.

»Vi står midt i en energikrise, så det har givet rigtig god mening at øge tilbageførslerne nu, hvor kunderne har mest brug for det. Priserne på det internationale energimarked er som bekendt steget voldsomt, og på den her måde kan tilbageførslerne være med til at tage toppen af de værste prisstigninger for varmekunderne i Randers«, siger direktøren i pressemeddelelsen.

Varmesagerne er en del af flere sager, hvoraf de fleste er afsluttet, men der også sager, som Forsyningstilsynet fortsat er i gang med at behandle. Derfor kan direktør Jakob Flyvbjerg Christensen heller ikke afvise, at der kan komme nye afgørelser, som indebærer nye tilbageførsler.

»Jeg er selvfølgelig glad for udsigten til, at vi kan sætte endnu et stort punktum med afviklingen af de her sager, men det vigtigste for mig er, at der bliver ryddet ordentlig op, og den slags tager tid«, siger han.