Vores arbejde har meget stor betydning for vores liv i øvrigt. De fleste af os kender det: Hvis chefen råber og skriger af dig, hvis opgaverne stresser dig eller hvis du har et job, der ødelægger din krop, så har det enorm stor betydning for dit privatliv. Det er ikke noget, man bare kan lægge fra sig, når man går hjem fra arbejde.  Derfor er det så helt og aldeles vigtigt, at vi hele tiden gør hvad vi kan for at skabe ordentlige arbejdsrelationer og sikre et ordentligt arbejdsmiljø. Det gælder kollega til kollega. Det gælder chef til medarbejder. Og det gælder politikere til danskere. Derfor har Socialdemokraterne netop indgået i en bred politisk aftale for at sikre, at det er sundt og trygt at befinde sig på det danske arbejdsmarked fremover. Socialdemokraterne er tilfredse med den aftale, vi er kommet frem til. Vi har kæmpet for, at der kom mere fokus på det psykiske arbejdsmiljø, på unge og nyansatte, på mere ansvar til virksomhederne samt at virksomheder med dårligt arbejdsmiljø får mere intensivt tilsyn. Det er vi stolte af at være kommet igennem med, for regeringens første udspil havde i al for høj grad fokus på at lette vilkårene for arbejdsgiverne og al for lidt på at forbedre vilkårene for lønmodtagerne. Socialdemokraternes vedholdende pres på regeringen har sikret en langt mere balanceret aftale. Bl.a. indeholder den endelig aftale større bøder til virksomheder, der overtræder reglerne, flere tilsyn og mere fokus på rådgivning om arbejdsmiljø. Derudover er jeg tilfreds med, at vi får større fokus på det psykiske arbejdsmiljø. Vi ved, at eksempelvis mobning og stress har stor betydning både for sygefravær, men også for, hvor længe man føler sig i stand til at blive på arbejdsmarkedet. Det danske arbejdsliv er under udvikling. Mange har mobiltelefonen på sig hele tiden og skal lige tjekke mails, selv når de har ferie. Grænsen imellem arbejdstid og fritid er blevet mere utydelig, og derfor er det vigtigt, at vi fra politisk side også sætter fokus på, hvordan vi mindsker stress på arbejdspladsen. Desuden har vi haft et særligt fokus på indsatsen for unge og nyansatte i forhandlingerne. Det er en gruppe som på den ene side har et langt og godt arbejdsliv foran sig men som desværre ofte rammes af især arbejdsulykker. Det kan og skal vi ikke acceptere, og vi skal gøre alt hvad der står i vores magt for at forebygge at unge mennesker skades på arbejdet. Et godt arbejdsmiljø er en helt central del af et godt liv. Vi har det med at glemme det, når det går godt på arbejdet, men lærer det af bitter erfaring når det går galt.  Socialdemokraterne har kæmpet for ordentlige løn, ansættelses- og arbejdsmiljøvilkår i alle de år partiet har eksisteret. Vi tager hånd om danske lønmodtagere og forsvarer deres ret til et ordentligt arbejde og et ordentligt liv. Det vil aftalen på arbejdsmiljøområdet understøtte.