I aften kan interesserede borgere høre nærmere om kampen mod den omsiggribende signalkrebs.