Favrskov Kommune vil igen i år besigtige naturbeskyttede arealer, det vil sige enge, overdrev, moser, heder og vandhuller.