Der blev ikke truffet nogen afgørelse på byrådsmødet i går vedrørende opsætning af nye vindmøller i Syddjurs Kommune.