Østjysk kørelærer har fået stor bøde og mistet kørekortet og sin skolebil.

Af Jeppe Rafn, Lokalavisen Favrskov

For et halvt år siden stoppede politiet en skolebil, der sent om aftenen kom kørende på Ringboulevarden ved rundkørslen ved Mariagervej i Randers.

Den 54-årige mandlige kørelærer var i gang med en elevlektion, men blev standset i en rutinekontrol, idet politiet er forpligtet til også lave kontrol af kørelærere. I første omgang spurgte politiet til lektionsplanen, som kørelæreren skal have med, men ikke havde medbragt. I forbindelse med standsningen kunne betjentene lugte alkohol, og kørelæreren blev derfor bedt om at tage en alkometertest, der slog kraftigt ud. Han blev derfor anholdt og sigtet for spirituskørsel og taget med for at få taget en blodprøve, oplyser Østjyllands Politi til Lokalavisen.

Kørelæreren kørte ikke selv bilen, men betragtes som føreren af bilen, når han underviser elever uden kørekort.

Tyve minutter senere blev der taget en blodprøve, der viste, at han havde en alkoholpromille på mindst 1,54. Det er over tre gange så meget som den tilladte promille på 0,5 og førte til, at han to uger senere midlertidigt fik inddraget sit kørekort.

Blev ved med at køre

Inddragelsen af førerretten havde dog ikke den tiltænkte effekt på kørelæreren, der er fra Hadsten og underviste elever i Hadsten, Randers og Aarhus. En uges tid efter inddragelsen blev han nemlig spottet bag rattet i sin skolebil i trafikken i Randers. En ansat ved Færdselsstyrelsen, der kendte kørelæreren og var blevet orienteret om, at han havde fået taget kørekoret, genkendte kørelæreren i skolebilen og anmeldte ham efterfølgende til politiet.

Kørelæreren fortsatte endda med sin køreundervisning, selvom han selv havde mistet retten til at køre bil. Et par dage senere blev han nemlig standset af politiet, mens han var i gang med en lektion med en elev bag rattet.

Spirituskørslen og de efterfølgende sager med kørsel uden førerret medførte, at kørelæreren fik beslaglagt sin skolebil med henblik på konfiskation.

Straffesag på halsen

Som om det ikke var slemt nok, havde den lokale kørelærer i forvejen en straffesag på halsen. Han var i foråret 2023 blevet tiltalt for gentagne overtrædelser af Kørekortbekendtgørelsen og for at have ladet to elever gå til køreprøve, selvom de ikke havde modtaget de lovpligtige antal køretimer. Kørelæreren var blandt andet under anklage for at have skrevet under på, at de to elever havde fået de lovpligtige lektioner. Ifølge anklageskriftet skulle han straffes med bøde og fratages retten til at arbejde som kørelærer i et af retten fastsat tidsrum.

Straffesagen var endnu ikke kommet for retten, da sagerne om spirituskørsel og kørsel uden førerret fandt sted. Disse sager blev derfor tilføjet anklageskriftet og førte til yderligere krav om straf: Ubetinget frakendelse af førerretten i tre år og konfiskation af den beslagte skolebil.

Troede på vidnerne

Sagen mod den i dag 55-årige kørelærer har nu været for Retten i Randers. Lokalavisen var til stede ved det afsluttende af to retsmøder, hvor de sidste vidner blev afhørt, og hvor anklageren og forsvareren fremlagde deres sag (procedure) for retten.

I forhold til det oprindelige anklageskrift erkendte den tiltalte i store træk sin skyld i overtrædelserne af bekendtgørelsen om kørekort. Anklagerne gik primært på, at han ikke havde udfyldt de påkrævede lektionsplaner korrekt. Derimod erklærede han sig uskyldig i de mere alvorlige anklager om at have afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med de to elever, der ikke skulle have fået de lovpligtige antal køretimer.

Den ene elev havde i retten vidnet om, at han kun havde fået syv af de lovpligtige 16 lektioner, men at kørelæreren havde skrevet under på, at han havde fået alle 16. Den anden elev havde vidnet om, at han ikke havde fået nogen af de lovpligtige otte lektioner for at generhverve sit kørekort.

Den tiltalte havde i retten forklaret, at eleverne havde fået det krævede antal timer, og at anklagerne efter hans mening bundede i konflikter mellem ham og de to elever. Og ifølge forsvareren var der ikke ført tilstrækkelig bevis for, at eleverne havde ret.

Dommeren og de to domsmænd mente dog, at begge elevers forklaringer var mere troværdige end kørelærerens, så han blev kendt skyldig også i disse sager.

Dommerne mente dog ikke, at der sammenlagt var tale om så grove overtrædelser, at man ville følge anklagerens krav om at frakende den 55-årige mand retten til at være kørerlærer.

Han kommer dog ikke lige foreløbig til at kunne genoptage sit arbejde som kørelærer, idet han erklærede sig skyldig i spirituskørsel og fik en ubetinget frakendelse af førerretten i tre år. Det skete med tilbagevirkende kraft, fra han for et halvt år siden fik kørekortet midlertidigt frakendt. Han må altså ikke sidde bag et bilrat i de næste to et halvt år.

Konfiskation

Anklageren havde med udgangspunkt i spirituskørslen og de to efterfølgende sager om kørsel uden førerret krævet den beslaglagte skolebil konfiskeret. Kørelæreren benægtede imidlertid, at det var ham, den ansatte fra Færdselsstyrelsen havde set bag rattet nogle dage efter, han havde fået sit kørekort midlertidigt inddraget.

Vidnet havde taget et foto af bilen og føreren i Randers, men billedet af føreren var meget utydeligt, og den tiltaltes forsvarer mente ikke, vidnets øjenberetning og fotoet var nok bevis for, at det var den tiltalte, der havde kørt bilen. Forsvaret havde desuden indkaldt et vidne, der forklarede, at han i perioder havde lånt kørelærerens skolebil, og at det godt kunne være ham, der havde kørt bilen. Vidnet var dog ikke sikker i sin sag, og da retten samtidig mente, den ansatte fra Færdselsstyrelsen havde afgivet en troværdig forklaring, godtog man det som bevis.

58.000 kroner i bøde

Anklageren mente, at den tiltalte skulle idømmes en bødestraf på i alt cirka 90.000 kroner. Forsvareren mente derimod, at den samlede bøde ikke kunne løbe op i over 50.000 kroner.

Retten nåede frem til, at bøden skulle være på 58.000 kroner.

Heraf 20.000 kroner i bøde for at afgive urigtige oplysninger om køretimer og overtrædelser af Kørebekendtgørelsen. Bøden for spirituskørsel udregnes med baggrund i den dømtes indkomst og blev beregnet til 33.000 kroner. De sidste 5.000 kroner skyldes de to gange kørsler uden førerret, der hver koster en bøde på 2.500 kroner.

Den 55-årige kørelærer fra Hadsten skal desuden betales sagens omkostninger.

Efter en kort rådslagning med sin forsvarer og pårørende valgte han at modtage sin dom. Anklagemyndigheden har ligeledes mulighed for at anke sagen til landsretten, men som dommeren i byretten bemærkede, er det næppe sandsynligt.