Snart ryddet grund forbliver tom

Det er ærgerligt, at en idé om at lave parkeringspladser på en næsten tom grund ved Viborgvej løber ind i så mange bump, før den overhovedet har nået at få fart.

Det kan du læse om her

Og det kan være et meget godt billede på, hvordan vi af og til indretter vores samfund på måder, der bare ikke giver helt logisk mening.

Det er frustrerende at kunne se bredden med honning ovre på den anden side af vandet og så få at vide, at du aldrig kan komme derover, selvom der både er bro, gelænder og livredder.

Artiklen på side 10 fortæller, hvordan en grund på Viborgvej, der kunne have været gjort nyttigt for folk i Randers-området, sandsynligvis bliver stående ubrugt på grund af en masse regler og langsommelige planprocesser.

Når der laves store projekter for at forbedre infrastrukturen, som en elektrificering af jernbanen, kan det have uventede bivirkninger for lokalsamfundet. At rive huset på Viborgvej 3C ned skaber et tomrum, der kunne have løst nogle parkeringsproblemer, især når der er store begivenheder.

At Vejdirektoratet skal nikke ja, og de stramme regler for, hvordan man må tilslutte sig de store veje, gør det endnu sværere at bruge grunden til parkering. Det viser, hvor svært det er at finde den rette balance mellem at holde styr på trafikken og udnytte ledige arealer på en smart måde.

Den her sag viser, hvor svært det kan være at få gjort noget ved byens rum og infrastruktur. Selvom det giver mening at planlægge tingene grundigt og have regler, er det synd, når det stopper gode ideer, der kunne gøre en stor forskel for mange mennesker.