Det kan være, at forældre fra Vorup, Kristrup og Romalt må til Assentoft for at aflevere deres børn.

I løbet af efteråret bliver det igen en udfordring at finde børnehavepladser til alle børn i Pasningsdistrikt Sydøst, der blandt andet dækker Assentoft, Romalt, Kristrup og Vorup. Det fremgår af en orientering, som forvaltningen har lavet til Børne- og Familieudvalget.

Der står ikke nøjagtigt, hvor mange pladser, man kommer til at mangle, men der står, at der ”fra november vil være udfordringer med at finde tilstrækkeligt med børnehavepladser i dele af Pasningsdistrikt Sydøst”.

Der er ikke samme problemer for de nul- til toårige. Her er der både 1. oktober, 1. november og 1. december pladser nok til alle – og endda pladser nok til, at alle børn kan få en pasningsplads i det distrikt, de bor i. Der er dog heller ikke her mange pladser ledige i Pasningsdistrikt Sydøst for den aldersgruppe. Der er faktisk kun en håndfuld pladser hver måned, men det er ikke et problem, så længe der ikke er dagplejere, der siger deres stilling op, eller der ikke flytter flere børn til Randers Kommune, end Pladsanvisningen kan finde pladser til, fremgår det af orienteringen.

Pasningsdistrikter

Randers Kommune er delt ind i fem pasningsdistrikter: Nordvest, Nordøst, Midt, Sydvest og Sydøst. Pladsanvisningen har som prioritet at finde en plads til alle børn i de distrikter, som børnene bor i.

Kan det ikke lade sig gøre, vil man blive tilbudt en plads så tæt på ens hjem (eller arbejde) som overhovedet muligt. Det kaldes nærhedsprincippet. Og når der så bliver en ledig plads i et børnenes hjemdistrikt, vil de børn, der er placeret uden for distriktet, blive tilbudt den plads før andre.

Flytter børn til skole

Selvom der ikke står nøjagtig, hvor mange børnehavepladser, man regner med, der kommer til at mangle, så står der dog i forvaltningens orientering, at manglen vil være i Vorup, Kristrup og Romalt, og ”familier vil i stedet blive tilbudt en børnehaveplads i Assentoft”.

For at imødekomme den pladsmangel, som, kommunen forventer, der vil komme, er man i dialog med Kristrup Børnehus.

Normalt starter de kommende skolebørn i førskole 1. marts. Men sidste år flyttede førskolebørnene fra børnehuset og ind i lokaler på Kristrup Skole allerede fra 1. januar – hvilket naturligvis har givet flere børnehavepladser i institutionen.

”Kristrup Børnehus tilkendegiver, at de har gode erfaringer med løsningen sidste år, men at der er personalemæssige udfordringer med at åbne og lukke på to matrikler. Løsningen vil være at tilføre ekstra personaleressourcer svarende til to ekstra medarbejdere i januar og februar. Forvaltningen dækker denne omkostning med midler fra dagtilbudsområdets samlede ramme,” skriver forvaltningen

Andre distrikter i spil

Der er også andre løsninger på pladsproblemet i spil. Der er nemlig børnehavepladser ledige i Randers Kommunes fire andre distrikter, så hvis det ikke er muligt at finde pladser nok i Pasningsdistrikt Sydøst til alle de tre- til femårige børn, der bor i det distrikt, så bliver de tilbudt en plads i et af de andre distrikter så tæt på deres hjem som overhovedet muligt. Det kan dog også være så tæt på forældrenes arbejdsplads som muligt.

Og når der så bliver ledige pladser i Sydøst, så er de børn, der har fået en plads uden for deres hjemdistrikt, de første, der bliver tilbudt de pladser.

Derudover regner forvaltningen med, at den nye daginstitution, som man er ved at bygge i Munkdrup, der har plads til 100 børnehavebørn og 50 vuggestuebørn, kan tages i brug fra 1. februar. Opfyldningen af institutionen vil ikke ske på én gang. Det vil ske løbende over en længere periode, men det vil stadig få en øjeblikkelig virkning på kapacitetsproblemet.

”På sigt vil institutionen kunne sikre det nødvendige antal vuggestue- og børnehavepladser i Pasningsdistrikt Sydøst de nærmeste år,” skriver forvaltningen i orienteringen til Børne- og Familieudvalget.

Din Avis har tidligere beskrevet, hvordan Randers Kommune allerede om fire år – på trods af to nybyggede daginstitutioner i Munkdrup og Dronningborg med plads til samlet 300 børn – vil mangle pladser på kommuneplan igen. I den situation vil man altså ikke bare kunne tilbyde børnene en plads i et andet distrikt – for der vil ikke være flere pladser at tage af.