Tom Haugaard Bolvig var konstitueret i et halvt år. Nu er han Fårup Skole og Børnebys nye leder.

»Jeg er blevet rigtig glad for at være en del af Fårup Skole og Børneby. Jeg glæder mig til at fortsætte som leder, så vi sammen kan skabe de bedste betingelser for vores udvikling,« lyder det fra Tom Haugaard Bolvig, der netop er ansat som leder af Fårup Skole og Børneby.

Det oplyser Randers Kommune.

Han er uddannet lærer og har i 12 år arbejdet som efterskolelærer, inden han blev ansat som afdelingsleder på en skole i Favrskov Kommune og siden som viceskoleleder på Rismølleskolen.

»Da jeg startede, var det mit mål både at være nysgerrig og samtidig fokuseret på at understøtte en ambitiøs udvikling. I mit daglige samarbejde med både personale og fællesbestyrelsen i børnebyen nyder jeg, at vi har et stærkt samarbejde med fokus på høj faglighed og kvalitet,« siger han videre.

Under tilsyn

Han overtager en skole og en daginstitution der i den grad trænger til et løft.

Fårup Skole og Børneby lå sidste år i bunden af alle landets folkeskoler. Og et bekymringsskriv viste, at den lå blandt de 10 pct. dårligste i landet.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet krævede dengang en skriftlig redegørelse for, hvorfor trivslen og karaktererne faldt, mens andelen af elever tilknyttet PPR på kort tid var fordoblet.

Og skolen kom under statsligt tilsyn.

Kort tid efter stoppede den daværende leder og gik på pension. Efter en længere ansættelsesproces blev Lene Lundsberg ansat i oktober 2022. Hun stoppede igen til januar 2023 og blev ansat på en folkeskole i Viborg.

Derefter blev Tom Haugaard Bolvig konstitueret leder og han er nu ansat permanent, lyder det fra Randers Kommune.