Af Søren Christensen, Storegade 13B, 8900 Randers C

Som næsten forventet og frygtet er der nu præsenteret en skyhøj pris for etablering af en tunnel-løsning til bløde trafikanter i krydset Grenåvej/Århusvej/ Støberigade.

Og i stedet foreslås noget skrammel, der absolut ikke gør hverken fremkommelighed eller sikkerhed bedre.

Men altså… hør nu venner i Randers Kommune. Det kan da laves langt smartere – og i sidste ende billigere – end det tossede discount-forslag, I skitserer. En anden løsning, der vil gøre alle trafikanter, også bilisterne, en stor, trafiksikker tjeneste og samtidig få langt flere besøgende i Regnskoven ”lokket” ind til City.

Den lyder således:

1) Luk krydset Århusvej og Grenåvej ved Tronborg for de bløde trafikanter. Det vil give en sikker og langt bedre afvikling af biltrafikken

2) Dobbeltrettet cykelsti/fortov på vestsiden af Århusvej fra Bøsbrovej-krydset ned til Støberigade. Der er plads nok til det.

3) Fodgængere og cyklister fra Kristrup/Strømmen kan krydse over Århusvej i Bøsbrovej-krydset eller tage Grenåvej ind til den kendte cykelsti/bro

4) Dobbeltrettet cykel-/gangrute i den østlige ende af Brotoften fra Støberigade og til:

5) Dobbeltrettet cyklist-/gangbro, der hægtes på vestsiden af Randersbro, kombineret med en tunnel under Tørvebryggen ved Tante Olga

En tunnel-løsning under Tørvebryggen har tidligere været på agendaen. Dengang taltes om et budget for den på crika seks til otte millioner. Og staten ville yde et tilskud til projektet.

Så den helt rigtige, fremtidssikrede løsning, der vil klæde byen, og de mange nye beboelser ved Støberigade, Brotoften og Møllestenskvarteret vil måske koste kommunen i omegnen af ti millioner, hvis vi kan regne med staten bidrager med en klat penge også.

Så kære forvaltning: I må på den igen. Tænk fremad, og husk: projektet, der bør laves, vil være til glæde for alle trafikanter i mange år frem, og det vil sikre langt flere mennesker nem City-adgang til fods/cykel. Husk Randers Cykelby.