Hensynet til naboer, adgangsveje og en meget stor bremseklods, nemlig Vejdirektoratet, betyder, at snart ryddet grund ved Viborgvej ikke kan bruges til p-pladser.

I sidste uge luftede en ivrig redaktør for Din Avis (det er artiklens forfatter) idéen om at bruge en snart helt ryddet grund på Viborgvej til p-pladser. Så kunne den da gøre lidt nytte, for Banedanmark ved ikke helt, hvad den skal bruges til.

Det bekræfter Jørn Jacobsen, der er ledende anlægschef i Banedanmark.

»Hvad der skal ske med det areal, det er der faktisk ikke taget stilling til. Om det skal indgå i statens ejendomsportefølje for at kunne sælges, eller om grunden skal overleves til kommunen – det er der ikke truffet afgørelse om endnu,« sagde han i sidste uges Din Avis.

Banedanmark er i gang med at rive det revnede hus ned på Viborgvej 3C og efterlader alt at dømme godt 1.000 kvadratmeter blotlagt grund.

Forbipasserende vil snart ikke kunne genkende huset, der i 120 år lå lige op ad jernbanen på Viborgvej.

For det gør det ikke mere.

Staten skal indover

Alt tyder på, at en idé om at skabe op til 50 flere p-pladser i området ikke bliver til andet end en idé.

For Vejdirektoratet skal indover. Og så ved folk, der bor på den statslige Viborgvej godt, at det bliver svært.

»Da den private fællesvej ligger tættere end 50 meter fra en statsvej (Viborgvej, red.), skal Vejdirektoratet give tilladelse. Og dertil kommer, at den private fællesvejs tilslutning til Vasen ligger for tæt på krydset med Viborgvej til, at der umiddelbart vil kunne gives en overkørselstilladelse til en benyttelse af grunden, der ville medføre så megen trafik,« siger Lone Mossin, der har titlen af planchef i Randers Kommune, til Din Avis.

»Lige umiddelbart har jeg ikke kendskab til planerne for grunden. Jeg ved heller ikke, om den er til salg,« skriver hun i et email-svar, da Din Avis spørger hende, om idéen om p-pladser kan lade sig gøre.

For der kan godt blive brug for dem i fremtiden. Især til større begivenheder, såsom superligakampe, schæferhunde-VM, og hvis Arena Randers for alvor får gang i de store koncerter og events. 9. marts kommer der både ølmesse og erotikmesse i arenaen, og mon ikke der skal parkeres lidt flere biler end sædvanligt, når der kommer både øl og erotik til Randers på samme tid.

Planer skal ændres

Der er flere årsager til, at det ikke kan lade sig gøre så let blot at proppe asfalt på en tom grund tæt på den jernbanebro, der fik huset til at revne.

Grunden er i kommuneplanen udlagt til bolig, så den kan ikke bare bruges til parkeringsplads. Sådan en plan kan ændres, men det tager tid – en del år. Desuden er viljen ikke stor til blot at ændre forhold i en lokalplan, når de er så små.

Og så er der selvfølgelig også en nabohøring, hvor naboerne nok ikke er så interesserede i en voksende strøm af fulderikker i lyseblå trøjer og kasketter, der skal køres hjem efter en superligakamp.

»Adgangsforholdet via Vasen er meget smal. Hvis en større mængde trafik også skal ind og ud via den lille private fællesvej, som fører hen til grunden, kan det blive besværligt at komme til/fra Viborgvej via Vasen,« lyder svaret videre fra planchefen.

Her overser hun dog en væsentlig pointe, at hvis man skulle parkere på de 50 pladser, så er bagvejen via Hvidemøllevej løsningen. Hvidemøllevej fører helt hen til den anden nye jernbanebro og giver lyskrydsadgang til Vestervold, Jernbanegade og Tørvebryggen.