Når borgerne i Randers Kommune i maj 2024 går over til en ny affaldssortering, kommer der også nye klimavenlige skraldebiler til.

Afhentning af affald hos borgere i hele Randers Kommune har været i udbud. Udover at der selvfølgelig skal tømmes skraldespande, har Affald & Genbrug ved Randers Kommune også stillet krav om, at 80 pct. af alle tømninger skal foretages af emissionsfri skraldebiler. Det betyder, at når aftalen træder i kraft 1. maj 2024, og der skal indsamles affald efter de nye landsdækkende sorteringskrav, står Marius Pedersen A/S klar med el-drevne skraldebiler til at løfte opgaven. De skraldebiler som af hensyn til rækkevidde ikke kan køre på batterier, kommer til at køre på biodiesel.

»Vi har sat nogle meget klare klimamål, og har fået en god aftale, som vi er godt tilfredse med. Faktisk leverer den nye aftale mere end forventet, når vi ser på, hvor hurtigt vi kommer til at overgå til emissionsfri skraldebiler. Det er glædeligt at se, at vi med vores krav kan være med til at rykke på den grønne omstilling,« fortæller Jens Peter Hansen, næstformand for Miljø- og Teknikudvalget ved Randers Kommune, i en pressemeddelelse.

El-drevne biler

Teknologien bevæger sig hurtigt, og for nuværende har renovatøren valgt at løse opgaven med batteridrevne el-skraldebiler. Aftalen er dog åben for, at der senere i kontraktperioden kan skiftes til en ny og bedre teknologi, så længe den lever op til kravet om nul-emission. Det bidrager både til et renere nærmiljø og mindsker den samlede CO2-udledning.

»Vi glæder os til at servicere husstande i Randers kommune fra maj næste år og er i fuld gang med at gøre klar til start. De nye el-drevne indsamlingsbiler er bestilt, og de e-ladestandere, der skal opsættes, er også i proces. I Marius Pedersen A/S har vi et erklæret klimamål i vores klimastrategi, der går på at reducere vores CO2-udledning fra vognparken frem mod 2030,« fortæller regionschef Anders Nygaard fra Marius Pedersen A/S.

For at imødekomme de investeringer, som den nye renovatør skal lave i emissionsfri skraldebiler, har Affald & Genbrug valgt en længere aftale, end det hidtil har været praksis.

»Ved at lave en lidt længere aftale, har vores nye samarbejdspartner fået flere år til at afskrive investeringen og sikre indtægten. Det var et ønske fra renovatørerne. Det valgte vi at lytte til, og det har vi fået belønnet med generelt rigtig fine tilbud, hvor der er en god balance mellem økonomi og miljøhensyn,« forklarer Allis Jakobsen, kontraktansvarlig ved Affald & Genbrug.