Planen om at udlicitere driften af Plejehjemmet Kristrupcentret, har været i høring.