Sagen går kort sagt ud på, om Lyngbys angriber Kim Aabech har haft et hemmeligt tillæg til hans kontrakt liggende i skuffen uden DBU’s kendskab.Lyngby er af DBU’s disciplinærudvalg blevet idømt en bøde på 75.000 kr.. Det er denne bøde som Randers FC nu sender videre til mere grundig juridisk behandling i DBU’s appeludvalg.Sagen er ekstra speget, da Randers FC både har været medvirkende til at sagen kom frem, da klubben i sin tid lavede kontraktforhandlinger med netop Kim Aabech, men også da Lyngby som en evt. konsekvens kan blive idømt fradrag af point i den overstående sæson, hvorved Randers FC evt. kan blive i Superligaen.