Efter af Norddjurs Kommune har vedtaget en ny vindmølleplan, har kommunen nu fået en ansøgning om opsætning af møller i et af områderne.Det drejer sig om Hevring Ådal, hvor fem lodsejere ønsker at opstille seks vindmøller på op mod 150 meter.Og da opstillingen i ansøgningen er fuldstændig identisk med den, der er i den vedtagne vindmølleplan, så kan det videre arbejde nu gå i ngang.Det indebærer, at der skal udarbejdes en VVM redegørelse og et kommunaplantillæg.