Kultur- og Planlægningsudvalget i Norddjurs Kommune skal i dag tage stilling til placering af seks vindmøller i Hevring Ådal.Der er søgt om opstilling af seks møller i op til 150 meters højde, og forvaltningen indstiller til udvalget, at man igangsætter processen med at lave en VVM redegørelse for projektet, og udarbejdelse af et kommuneplantillæg.En ny vindmølleplan for Norddjurs Kommune blev vedtaget i april og offentliggjort den 31. august, og projektet i Hevring Ådal er i overensstemmelse med planen.