Står det til Økonomiudvalget og Teknik og Miljøudvalget i Mariagerfjord Kommune så bliver det kontroversielle projekt “Glaskatedralen” i Hadsund ikke til noget.Det lokalplantillæg, der skulle åbne mulighed for projektet, behandles på Byrådets møde på torsdag, efter at det har været i offentlig høring.Høringsperioden har ført til 54 indsigelser og en underskriftsindsamling med 690 underskrifter mod projektet.”Glaskatedralen” var tænkt opført på et grønt areal lige ned til Mariager Fjord. Den er beskrevet som et kunstnerisk bygningsværk i stål og glas, der skulle stå som et vartegn og skulle danne ramme om et alment kulturprojekt i Mariagerfjord Kommune.Men nu tyder alt altså på, at Byrådet vender tommelen ned for projektet.