Et års målrettet indsats for at forbedre undersøgelse og behandling af lungekræft i Region Midtjylland har givet resultater.Et af problemerne var, at der gik for lang tid, når patienterne skulle overføres fra et af regionshospitalerne til den specialiserede behandling på Aarhus Universitetshospital. Derfor er der nu indført videokonferencer mellem hospitalerne, så resultaterne fra den lokale udredning hurtigt kan blive drøftet med lægerne på behandlingsafdelingen i Aarhus.I 2010 blev 55 procent af patienterne med lungekræft udredt og opereret inden for seks uger – i første halvår i år ligger tallet på 75 procent.