Børne- og skoleudvalget i Favrskov Kommune skal i dag tage stilling til en ansøgning fra Naturbørnehaven i Ulstrup om at blive privat daginstitution.Men Børne- og skoledirektøren har indstillet til udvalget at ansøgningen ikke imødekommes.Det skyldes blandt andet af kommunen har brug for de pladser der er i Naturbørnehaven for at opfylde pasningsgarantien.Og hvis kommunen skal sælge naturbørnehavens bygninger til den selvejende institution, så skal der bruges omkring 3, 5 millioner kroner til nybyggeri, fordi man regner med at en trediedel af de nuværende børn vil søge anden kommunal pasning, hvis børnehaven bliver privat.Naturbørnehaven er normeret til 44 børn.