Der bør laves en cykel-og gangsti under Randers Bro. Det foreslår byrådsmedlem for Venstre, Jens Peter Hansen.Konkret går forslaget ud på at kommunen laver en ansøgning til Cykelpuljen 2012 om støtte til projektet.Frihøjden under Randers Bro er dog ikke tilstrækkelig til, at der uden videre kan laves en cykelsti. Der er behov for at nedsænke stien under normalt vandspejl, og det er tanken at bygge den så man kan kigge ?ind? i den forbistrømmende Gudenå.Kommunen har tidligere regnet på, hvad en cykel- og gangsti under Randers Bro vil koste, og man nåede frem til cirka fem millioner kroner. Sagen behandles i miljø- og teknikudvalget på torsdag.